Visa allt om Serviceakuten i Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 336 7 457 6 425 6 555 6 059 6 341 5 624 3 273 3 426 3 989
Övrig omsättning 16 17 60 - 23 - - 102 111 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 353 1 114 780 940 551 901 225 -1 66 40
Resultat efter finansnetto 1 354 1 113 784 945 559 893 221 4 67 38
Årets resultat 919 649 542 522 304 493 160 10 42 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 649 199 116 63 70 24 53 24 32 18
Omsättningstillgångar 5 066 4 199 3 325 2 625 2 055 2 242 1 378 602 624 497
Tillgångar 5 715 4 398 3 441 2 688 2 125 2 266 1 431 626 656 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 253 1 734 1 396 994 762 908 417 258 248 206
Obeskattade reserver 1 170 999 723 636 404 265 45 45 56 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 250 250 0 0 48 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 041 1 415 1 072 1 058 958 1 044 969 324 352 270
Skulder och eget kapital 5 715 4 398 3 441 2 688 2 125 2 266 1 431 626 656 515
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 372 378 342 352 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 628 1 492 1 072 1 136 915 385 470 147 155 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 396 403 357 354 308 174 345 223 186 134
Utdelning till aktieägare 1 124 400 311 140 290 450 0 0 0 0
Omsättning 9 352 7 474 6 485 6 555 6 082 6 341 5 624 3 375 3 537 3 989
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 867 1 864 1 606 1 639 1 515 2 114 1 875 1 637 1 713 1 995
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 485 356 381 319 340 397 417 354 251
Rörelseresultat, EBITDA 1 554 1 175 815 947 592 930 248 7 80 48
Nettoomsättningförändring 25,20% 16,06% -1,98% 8,19% -4,45% 12,75% 71,83% -4,47% -14,11% -%
Du Pont-modellen 23,71% 25,33% 22,78% 35,27% 26,31% 39,76% 15,79% 1,12% 10,37% 7,77%
Vinstmarginal 14,51% 14,94% 12,20% 14,46% 9,23% 14,21% 4,02% 0,21% 1,98% 1,00%
Bruttovinstmarginal 51,56% 52,85% 47,52% 48,31% 42,10% 39,05% 34,17% 34,25% 28,40% 20,76%
Rörelsekapital/omsättning 32,40% 37,33% 35,07% 23,91% 18,11% 18,89% 7,27% 8,49% 7,94% 5,69%
Soliditet 55,39% 57,14% 56,96% 54,42% 49,87% 48,69% 31,46% 46,39% 43,95% 45,45%
Kassalikviditet 178,88% 237,39% 243,19% 170,51% 143,84% 166,95% 95,25% 153,40% 107,95% 116,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...