Visa allt om Backlura Fritid AB
Visa allt om Backlura Fritid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 931 1 783 1 728 1 636 1 779 1 725 1 608 1 218 1 124 1 157
Övrig omsättning 5 - 2 - - - 12 35 8 128
Rörelseresultat (EBIT) 313 192 148 -4 178 145 194 49 -186 79
Resultat efter finansnetto 313 193 153 -5 182 146 194 50 -193 79
Årets resultat 244 151 119 -5 179 80 146 50 -138 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 6 12 20 29 89
Omsättningstillgångar 716 557 550 642 695 677 611 397 219 361
Tillgångar 716 557 550 642 695 683 624 416 248 450
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 623 430 328 359 364 285 304 159 109 247
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 61 25 0 0 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 127 221 283 331 337 294 258 139 148
Skulder och eget kapital 716 557 550 642 695 683 624 416 248 450
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 314 307 280 249 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 019 996 995 999 883 503 486 394 403 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 381 366 364 301 280 332 303 273 279 248
Utdelning till aktieägare 0 50 50 50 100 0 100 0 0 0
Omsättning 1 936 1 783 1 730 1 636 1 779 1 725 1 620 1 253 1 132 1 285
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 644 594 576 545 593 575 536 406 375 386
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 469 446 474 453 438 395 339 349 329
Rörelseresultat, EBITDA 313 192 148 -4 184 151 202 58 -117 123
Nettoomsättningförändring 8,30% 3,18% 5,62% -8,04% 3,13% 7,28% 32,02% 8,36% -2,85% -%
Du Pont-modellen 43,72% 34,65% 27,82% -0,62% 26,33% 21,23% 31,09% 12,02% -77,82% 17,56%
Vinstmarginal 16,21% 10,82% 8,85% -0,24% 10,29% 8,41% 12,06% 4,11% -17,17% 6,83%
Bruttovinstmarginal 96,53% 96,35% 93,17% 95,11% 96,01% 95,88% 95,46% 95,57% 95,91% 95,85%
Rörelsekapital/omsättning 32,26% 24,12% 19,04% 21,94% 20,46% 19,71% 19,71% 11,41% 7,12% 18,41%
Soliditet 87,01% 77,20% 59,64% 55,92% 52,37% 48,31% 51,67% 38,22% 43,95% 63,69%
Kassalikviditet 769,89% 438,58% 248,87% 226,86% 209,97% 200,89% 207,82% 153,88% 157,55% 243,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...