Visa allt om Jack Fastighetsförvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 237 237 217 257 242 204 235 184 82 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 128 127 112 151 145 105 136 85 -2 -17
Resultat efter finansnetto 26 20 -1 31 23 11 46 -24 -92 -18
Årets resultat 26 20 -1 31 23 11 46 -24 -92 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 534 1 119 1 164 1 210 1 256 1 302 1 348 1 377 1 401 1 290
Omsättningstillgångar 39 37 28 41 22 12 20 14 56 83
Tillgångar 2 573 1 156 1 192 1 251 1 279 1 314 1 368 1 391 1 457 1 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 553 66 46 47 16 -7 -18 -64 -39 53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 940 1 000 1 060 1 120 1 180 1 240 1 300 1 360 1 420 1 296
Kortfristiga skulder 81 89 86 84 83 81 86 95 76 23
Skulder och eget kapital 2 573 1 156 1 192 1 251 1 279 1 314 1 368 1 391 1 457 1 372
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 237 237 217 257 242 204 235 184 82 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 173 172 158 197 191 151 181 129 40 -17
Nettoomsättningförändring 0,00% 9,22% -15,56% 6,20% 18,63% -13,19% 27,72% 124,39% -% -%
Du Pont-modellen 4,97% 10,99% 9,40% 12,07% 11,34% 7,99% 9,94% 6,11% -0,14% -%
Vinstmarginal 54,01% 53,59% 51,61% 58,75% 59,92% 51,47% 57,87% 46,20% -2,44% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -17,72% -21,94% -26,73% -16,73% -25,21% -33,82% -28,09% -44,02% -24,39% -%
Soliditet 60,36% 5,71% 3,86% 3,76% 1,25% -0,53% -1,32% -4,60% -2,68% 3,86%
Kassalikviditet 48,15% 41,57% 32,56% 48,81% 26,51% 14,81% 23,26% 14,74% 73,68% 360,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...