Visa allt om J & J Service i Glimåkra AB
Visa allt om J & J Service i Glimåkra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 3 298 2 442 2 598 3 307 2 328 1 956 1 499 2 591 2 844 2 171
Övrig omsättning 1 - - - - - - - 116 -
Rörelseresultat (EBIT) 243 -26 50 100 81 58 -95 -58 84 21
Resultat efter finansnetto 229 -52 28 75 43 32 -125 -92 43 -5
Årets resultat 193 -52 28 72 43 32 -125 -92 27 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 449 461 327 291 276 177 198 281 283 304
Omsättningstillgångar 856 549 675 456 455 571 598 494 427 803
Tillgångar 1 305 1 010 1 002 747 731 749 796 775 710 1 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 305 113 165 137 66 23 -10 116 115 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 465 564 601 195 444 560 545 319 323 400
Kortfristiga skulder 534 334 236 415 221 166 259 340 272 619
Skulder och eget kapital 1 305 1 010 1 002 747 731 749 796 775 710 1 107
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 309 295 306 306 334 414 395 477 602 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 629 649 457 801 257 68 37 100 407 281
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 278 302 264 362 172 164 161 225 323 164
Utdelning till aktieägare 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 299 2 442 2 598 3 307 2 328 1 956 1 499 2 591 2 960 2 171
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 5 3 2 2 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 099 814 866 661 776 978 750 864 711 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 390 362 302 259 346 318 288 345 147
Rörelseresultat, EBITDA 435 -2 110 195 199 79 -12 20 189 72
Nettoomsättningförändring 35,05% -6,00% -21,44% 42,05% 19,02% 30,49% -42,15% -8,90% 31,00% -%
Du Pont-modellen 20,00% -2,38% 4,99% 13,39% 11,08% 7,74% -11,93% -7,48% 11,83% 1,90%
Vinstmarginal 7,91% -0,98% 1,92% 3,02% 3,48% 2,97% -6,34% -2,24% 2,95% 0,97%
Bruttovinstmarginal 63,43% 71,17% 72,59% 70,70% 69,33% 68,92% 69,25% 70,24% 71,45% 67,16%
Rörelsekapital/omsättning 9,76% 8,80% 16,90% 1,24% 10,05% 20,71% 22,62% 5,94% 5,45% 8,48%
Soliditet 23,37% 11,19% 16,47% 18,34% 9,03% 3,07% -1,26% 14,97% 16,20% 7,95%
Kassalikviditet 17,23% 28,14% 165,25% 27,47% 66,52% 156,02% 76,45% 41,47% 45,22% 96,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...