Visa allt om Starland Performance AB
Visa allt om Starland Performance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 -10 -3 -18 -17 -15 -21 -21
Resultat efter finansnetto 0 -1 -1 -10 -4 -18 -17 -15 -21 -21
Årets resultat 0 -1 -1 -10 -4 -18 -17 -15 -21 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 16 32 46 66
Omsättningstillgångar 1 1 1 3 3 1 2 3 4 11
Tillgångar 1 1 1 3 3 1 18 35 50 77
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -16 -16 -16 -14 -5 -1 17 35 50 71
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 17 17 17 8 2 1 1 1 6
Skulder och eget kapital 1 1 1 3 3 1 18 35 50 77
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 -10 -3 -2 -1 -1 -1 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -1 600,00% -1 600,00% -1 600,00% -466,67% -166,67% -100,00% 94,44% 100,00% 100,00% 92,21%
Kassalikviditet 5,88% 5,88% 5,88% 17,65% 37,50% 50,00% 200,00% 300,00% 400,00% 183,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...