Visa allt om Super Sixxxxxx Bowling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 67 22 88 215 285 341 151 160 125
Övrig omsättning - - - 25 80 80 70 - 35 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -42 7 -10 -37 -125 -177 -8 -7 -19
Resultat efter finansnetto -1 -42 7 -10 -37 -125 -176 -8 -7 -19
Årets resultat -1 -42 7 -10 -37 -125 -176 -8 -7 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 17 18 143 158 366 358 273 197 191 195
Tillgångar 17 18 143 158 366 358 273 197 191 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 18 60 53 63 100 110 79 87 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 83 105 303 259 164 118 104 101
Skulder och eget kapital 17 18 143 158 366 358 273 197 191 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - 0 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - 0 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 67 22 113 295 365 411 151 195 125
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -42 7 -10 -37 -125 -177 -8 -7 -19
Nettoomsättningförändring -100,00% 204,55% -75,00% -59,07% -24,56% -16,42% 125,83% -5,62% 28,00% -%
Du Pont-modellen -% -233,33% 4,90% -6,33% -10,11% -34,92% -64,84% -4,06% -3,66% -9,74%
Vinstmarginal -% -62,69% 31,82% -11,36% -17,21% -43,86% -51,91% -5,30% -4,38% -15,20%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 26,87% 272,73% 60,23% 29,30% 34,74% 31,96% 52,32% 54,37% 75,20%
Soliditet 100,00% 100,00% 41,96% 33,54% 17,21% 27,93% 40,29% 40,10% 45,55% 48,72%
Kassalikviditet -% -% 172,29% 150,48% 120,79% 138,22% 166,46% 166,95% 183,65% 193,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...