Visa allt om Askovena AB
Visa allt om Askovena AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 400 452 640 20 0 6 407 6 432
Övrig omsättning - - - 103 - 28 - - 330 631
Rörelseresultat (EBIT) -26 -23 -27 493 419 318 -12 -62 778 288
Resultat efter finansnetto -27 475 -26 429 -187 277 -91 -378 717 223
Årets resultat 162 500 784 1 066 -224 109 -72 -181 371 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 005 3 005 3 005 3 005 3 005 3 505 3 505 3 755 4 544 5 269
Omsättningstillgångar 7 9 489 133 201 84 18 178 1 271 1 654
Tillgångar 3 012 3 014 3 494 3 137 3 206 3 589 3 522 3 933 5 815 6 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 522 1 360 1 860 1 576 510 1 010 576 774 999 628
Obeskattade reserver 0 1 006 1 006 859 449 514 393 393 530 338
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 418 560 0 258 1 639 1 747 2 413 1 121 859 2 119
Kortfristiga skulder 73 88 628 444 608 317 142 1 645 3 427 3 838
Skulder och eget kapital 3 012 3 014 3 494 3 137 3 206 3 589 3 522 3 933 5 815 6 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 15 0 251 990
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 27 1 070 982
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 5 0 616 709
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 200 200 0
Omsättning 0 0 0 503 452 668 20 0 6 737 7 063
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 068 1 072
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 333 451
Rörelseresultat, EBITDA -26 -23 -27 493 419 318 -12 -62 869 388
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -11,50% -29,38% 3 100,00% -% -100,00% -0,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 15,72% -2,53% 8,86% -0,34% -% 13,38% 4,38%
Vinstmarginal -% -% -% 123,25% -17,92% 49,69% -60,00% -% 12,14% 4,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% -% 60,95% 63,91%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -77,75% -90,04% -36,41% -620,00% -% -33,65% -33,96%
Soliditet 50,53% 71,16% 75,69% 70,42% 26,23% 38,70% 24,58% 26,87% 23,74% 12,59%
Kassalikviditet 9,59% 10,23% 77,87% 29,95% 33,06% 26,50% 12,68% 10,82% 34,78% 40,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...