Visa allt om Aggrandir AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 106 386 360
Övrig omsättning - - - - - - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -13 -29 -21 -31 -39 -48 38 72 -678
Resultat efter finansnetto -8 -13 -30 -22 -33 -39 -39 48 37 333
Årets resultat -8 -13 -30 -22 -9 0 1 19 22 185
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 416 416 416 416 419 426 406 479 811
Omsättningstillgångar 3 9 20 47 68 93 124 176 354 137
Tillgångar 419 425 436 463 484 511 550 582 833 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 340 349 362 392 414 423 423 423 503 579
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 24 65 95 80 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 77 74 71 70 64 62 65 250 289
Skulder och eget kapital 419 425 436 463 484 511 550 582 833 948
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 37 454
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 71 149
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 13 81 224
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 98
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 111 386 360
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 193 180
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 102 436
Rörelseresultat, EBITDA -8 -13 -29 -21 -28 -32 -40 45 81 -671
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -72,54% 7,22% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 8,25% 4,44% 35,13%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 45,28% 9,59% 92,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 104,72% 26,94% -42,22%
Soliditet 81,15% 82,12% 83,03% 84,67% 85,54% 86,24% 85,42% 84,43% 67,30% 67,15%
Kassalikviditet 3,85% 11,69% 27,03% 66,20% 97,14% 145,31% 200,00% 270,77% 141,60% 47,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...