Visa allt om Aggrandir AB
Visa allt om Aggrandir AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 106 386
Övrig omsättning - - - - - - - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -8 -13 -29 -21 -31 -39 -48 38 72
Resultat efter finansnetto -11 -8 -13 -30 -22 -33 -39 -39 48 37
Årets resultat -11 -8 -13 -30 -22 -9 0 1 19 22
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 416 416 416 416 416 416 419 426 406 479
Omsättningstillgångar 3 3 9 20 47 68 93 124 176 354
Tillgångar 419 419 425 436 463 484 511 550 582 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 329 340 349 362 392 414 423 423 423 503
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 24 65 95 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 78 77 74 71 70 64 62 65 250
Skulder och eget kapital 419 419 425 436 463 484 511 550 582 833
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 13 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 111 386
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 193
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 102
Rörelseresultat, EBITDA -11 -8 -13 -29 -21 -28 -32 -40 45 81
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -72,54% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 8,25% 4,44%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 45,28% 9,59%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 104,72% 26,94%
Soliditet 78,52% 81,15% 82,12% 83,03% 84,67% 85,54% 86,24% 85,42% 84,43% 67,30%
Kassalikviditet 3,37% 3,85% 11,69% 27,03% 66,20% 97,14% 145,31% 200,00% 270,77% 141,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...