Visa allt om Olle Jansson Konsult AB
Visa allt om Olle Jansson Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 11 0 228 0 0 812 1 206 1 202
Övrig omsättning - - - - - 43 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -152 -156 -146 -200 59 14 -234 485 977 692
Resultat efter finansnetto -75 -79 -79 44 -78 26 -178 570 1 031 717
Årets resultat -1 66 141 182 -21 68 -22 333 546 374
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 818 818 1 265 1 097 1 165 1 304 24 49 76 104
Omsättningstillgångar 779 1 010 818 1 273 1 339 1 439 3 037 3 618 3 026 2 783
Tillgångar 1 597 1 828 2 083 2 370 2 504 2 742 3 061 3 667 3 102 2 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 519 1 675 1 764 1 773 1 734 1 894 1 946 2 089 1 845 1 518
Obeskattade reserver 45 119 286 549 705 811 886 1 041 944 682
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 33 32 48 65 37 229 537 314 687
Skulder och eget kapital 1 597 1 828 2 083 2 370 2 504 2 742 3 061 3 667 3 102 2 887
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 120 120 120 113 105 0 120 150 120 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 25 0 0 25 25 10 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 12 12 19 11 0 16 21 11 86
Utdelning till aktieägare 159 156 155 150 143 140 120 120 89 220
Omsättning 0 0 11 0 228 43 0 812 1 206 1 202
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 11 - 228 - - 406 603 601
Personalkostnader per anställd (tkr) 133 132 137 158 140 - 77 104 58 205
Rörelseresultat, EBITDA -152 -156 -146 -200 59 14 -210 513 1 005 720
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -% -% -100,00% -32,67% 0,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -3,79% -% 2,40% -% -% 15,57% 33,24% 24,84%
Vinstmarginal -% -% -718,18% -% 26,32% -% -% 70,32% 85,49% 59,65%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 7 145,45% -% 558,77% -% -% 379,43% 224,88% 174,38%
Soliditet 97,31% 96,71% 95,40% 91,88% 90,00% 90,87% 84,91% 77,41% 81,39% 69,59%
Kassalikviditet 2 291,18% 3 060,61% 2 556,25% 2 652,08% 2 060,00% 3 889,19% 1 326,20% 673,74% 963,69% 405,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...