allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

N.B. Holding AB

ORG.NR: 556624-9503
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -89 -15 -34  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 14 702 35 050 7 715  
  Årets resultat (TKR) 17 637 35 318 8 294  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 4 720 4 500 7 600  
  Omsättningstillgångar (TKR) 23 025 54 041 19 757  
  Tillgångar (TKR) 27 746 58 541 27 357  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 22 219 49 781 21 023  
  Obeskattade reserver (TKR) 2 000 5 799 4 532  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 3 526 2 960 1 802  
  Skulder och eget kapital (TKR) 27 746 58 541 27 357  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0            
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 0 0            
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 0 0            
  Utdelning till aktieägare 19 400 2 250 5 150  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0            
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 85,70 % 92,76 % 89,77 %  
  Kassalikviditet 653,01 % 1 825,71 % 1 096,39 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  Nettoomsättning (TKR) 158 584 186 670 195 648  
  Övrig omsättning (TKR)                                
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 748 7 336 4 609  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 21 985 6 861 4 277  
  Årets resultat (TKR) 21 580 5 204 2 940  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 0 36 070 36 574  
  Omsättningstillgångar (TKR) 80 374 54 708 58 394  
  Tillgångar (TKR) 80 374 90 778 94 968  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 71 315 52 525 53 117  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 768 584  
  Avsättningar (TKR) 2 684 3 645 3 779  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 11 600 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 6 375 22 240 37 487  
  Skulder och eget kapital (TKR) 80 374 90 778 94 968  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2014-122013-122012-12 
  Löner till styrelse & VD 1 140 1 162 1 129  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 3 525 5 724 6 523  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 2 624 3 942 4 852  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2014-122013-122012-12 
  Antal anställda 11 20 22  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 14 417 9 334 8 893  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 831 628 664  
  Nettoomsättningförändring -15,05 % -4,59 % -10,97 %  
  Vinstmarginal 13,92 % 4,00 % 2,47 %  
  Bruttovinstmarginal 21,03 % 24,63 % 22,45 %  
  Soliditet 88,73 % 57,86 % 55,93 %  
  Kassalikviditet 1 234,71 % 91,28 % 52,89 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 27 september 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X