Visa allt om N.B. Holding AB
Visa allt om N.B. Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 * 2005-12
Nettoomsättning 158 584 186 670 195 648 219 747 239 481 274 401 255 345 240 961 227 094 208 561
Övrig omsättning 1 22 202 1 864 532 162 668 32 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 748 7 336 4 609 13 948 9 618 3 811 11 299 11 532 4 384 8 027
Resultat efter finansnetto 21 985 6 861 4 277 12 980 8 669 2 695 9 787 10 642 3 752 7 710
Årets resultat 21 580 5 204 2 940 9 417 5 828 1 652 6 918 7 769 2 597 5 394
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 * 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 070 36 574 31 759 38 694 40 250 28 098 13 448 11 804 566
Omsättningstillgångar 80 374 54 708 58 394 54 607 58 345 68 904 76 088 68 797 55 172 52 406
Tillgångar 80 374 90 778 94 968 86 366 97 039 109 154 104 186 82 245 66 976 52 972
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 315 52 525 53 117 49 605 40 389 36 560 36 908 31 903 26 069 25 474
Minoritetsintressen 0 768 584 786 693 207 -207 -148 0 0
Avsättningar (tkr) 2 684 3 645 3 779 4 113 4 656 4 639 5 035 3 483 2 554 2 554
Långfristiga skulder 0 11 600 0 0 10 560 16 050 10 099 6 312 8 058 0
Kortfristiga skulder 6 375 22 240 37 487 31 862 40 743 51 698 52 350 40 697 30 127 24 943
Skulder och eget kapital 80 374 90 778 94 968 86 366 97 039 109 154 104 186 82 245 - 52 972
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 140 1 162 1 129 1 381 1 301 1 338 1 341 1 410 1 009 993
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 525 5 724 6 523 5 732 5 721 5 748 4 717 4 135 3 585 3 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 624 3 942 4 852 3 886 4 245 3 957 3 619 3 169 3 279 2 625
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 158 585 186 692 195 850 221 611 240 013 274 563 256 013 240 993 227 096 208 561
Nyckeltal
Antal anställda 11 20 22 21 21 22 18 16 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 417 9 334 8 893 10 464 11 404 12 473 14 186 15 060 16 221 14 897
Personalkostnader per anställd (tkr) 831 628 664 601 632 601 657 638 679 637
Rörelseresultat, EBITDA 780 9 536 6 550 16 485 12 169 5 624 12 868 12 573 4 537 8 307
Nettoomsättningförändring -15,05% -4,59% -10,97% -8,24% -12,73% 7,46% 5,97% 6,11% 8,89% -%
Du Pont-modellen 27,47% 8,23% 5,09% 16,34% 10,37% 3,78% 12,50% 15,60% 6,93% 15,70%
Vinstmarginal 13,92% 4,00% 2,47% 6,42% 4,20% 1,50% 5,10% 5,32% 2,04% 3,99%
Bruttovinstmarginal 21,03% 24,63% 22,45% 23,46% 22,27% 18,04% 17,62% 19,93% 16,34% 17,54%
Rörelsekapital/omsättning 46,66% 17,39% 10,69% 10,35% 7,35% 6,27% 9,30% 11,66% 11,03% 13,17%
Soliditet 88,73% 57,86% 55,93% 57,44% 41,62% 33,49% 35,43% 38,79% 38,92% 48,09%
Kassalikviditet 1 234,71% 91,28% 52,89% 55,12% 41,84% 50,57% 55,02% 51,36% 70,81% 78,24%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 11 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -140 -89 -15 -34 11 -36 -12 -10 -30 -36
Resultat efter finansnetto -451 14 702 35 050 7 715 630 451 193 4 231 351 356
Årets resultat 354 17 637 35 318 8 294 311 1 962 2 788 5 051 2 281 2 860
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 361 4 720 4 500 7 600 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 6 000
Omsättningstillgångar 1 682 23 025 54 041 19 757 24 785 26 106 16 365 17 423 13 446 13 086
Tillgångar 2 042 27 746 58 541 27 357 36 285 37 606 27 865 28 923 24 946 19 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 22 219 49 781 21 023 18 329 18 318 16 555 15 767 12 716 12 415
Obeskattade reserver 0 2 000 5 799 4 532 5 420 5 248 4 492 5 124 6 365 5 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 369 3 526 2 960 1 802 12 536 14 040 6 818 8 032 5 865 1 431
Skulder och eget kapital 2 042 27 746 58 541 27 357 36 285 37 606 27 865 28 923 24 946 19 086
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 500 19 400 2 250 5 150 600 0 200 2 000 2 000 1 980
Omsättning 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -139 -89 -15 -34 11 -36 -12 -10 -30 -36
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 32,96% 85,70% 92,76% 89,77% 61,52% 59,00% 71,29% 67,57% 69,34% 84,82%
Kassalikviditet 122,86% 653,01% 1 825,71% 1 096,39% 197,71% 185,94% 240,03% 216,92% 229,26% 914,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...