Visa allt om Hofving i Vimmerby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 571 5 435 5 316 5 530 4 617 5 032 5 245 5 327 5 261 4 978
Övrig omsättning - - 75 75 37 7 42 57 - -
Rörelseresultat (EBIT) -156 173 237 17 204 322 405 398 390 290
Resultat efter finansnetto -234 166 228 -1 227 306 384 365 343 228
Årets resultat 19 149 187 23 151 226 212 202 204 127
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 104 126 139 59 78 101 77 73 96
Omsättningstillgångar 2 962 2 398 2 238 2 013 1 822 1 871 1 970 1 900 1 860 1 631
Tillgångar 3 053 2 502 2 364 2 152 1 881 1 949 2 071 1 977 1 933 1 727
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 282 1 262 1 113 1 016 993 933 797 676 564 360
Obeskattade reserver 99 360 389 403 440 412 418 326 246 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 404 40 80 120 0 0 98 228 357 488
Kortfristiga skulder 1 268 839 783 613 448 605 759 748 766 691
Skulder och eget kapital 3 053 2 502 2 364 2 152 1 881 1 949 2 071 1 977 1 933 1 727
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 715 575 581 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 798 812 793 845 787 775 45 65 36 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 314 314 310 324 306 305 295 242 237 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 90 0 90 90 90 90 0
Omsättning 5 571 5 435 5 391 5 605 4 654 5 039 5 287 5 384 5 261 4 978
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 857 1 812 2 658 2 765 2 309 2 516 2 623 2 664 2 631 2 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 377 535 567 527 523 516 445 432 414
Rörelseresultat, EBITDA -142 191 266 45 223 343 424 433 444 343
Nettoomsättningförändring 2,50% 2,24% -3,87% 19,77% -8,25% -4,06% -1,54% 1,25% 5,69% -%
Du Pont-modellen -5,11% 6,91% 10,11% 0,84% 12,44% 16,52% 19,56% 20,13% 20,23% 16,79%
Vinstmarginal -2,80% 3,18% 4,50% 0,33% 5,07% 6,40% 7,72% 7,47% 7,43% 5,83%
Bruttovinstmarginal 43,85% 42,69% 41,06% 41,39% 40,37% 40,68% 39,43% 37,43% 37,16% 34,59%
Rörelsekapital/omsättning 30,41% 28,68% 27,37% 25,32% 29,76% 25,16% 23,09% 21,63% 20,79% 18,88%
Soliditet 44,52% 61,66% 59,92% 61,01% 70,03% 63,45% 53,36% 46,07% 38,34% 28,68%
Kassalikviditet 105,36% 101,91% 85,44% 69,98% 104,46% 92,07% 75,49% 76,20% 73,50% 49,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...