Visa allt om SiteVision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 38 227 33 209 27 395 24 689 21 895 18 002 17 606 15 290 11 578 9 751
Övrig omsättning 122 186 1 - 2 2 - - 6 9
Rörelseresultat (EBIT) 9 591 5 859 4 585 3 332 2 030 2 216 1 760 1 496 966 962
Resultat efter finansnetto 9 690 5 530 4 860 3 581 2 706 2 264 1 853 1 559 1 066 962
Årets resultat 7 534 4 153 4 229 2 641 1 940 1 647 1 774 760 585 535
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 871 844 1 094 1 249 882 779 724 820 461 634
Omsättningstillgångar 39 960 31 999 23 720 20 426 15 812 15 353 12 161 11 746 7 560 4 526
Tillgångar 40 831 32 843 24 814 21 675 16 694 16 132 12 886 12 566 8 021 5 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 369 13 235 10 419 6 982 4 551 4 811 3 164 2 632 2 058 1 473
Obeskattade reserver 200 202 208 786 786 754 731 1 318 837 597
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 261 19 406 14 187 13 907 11 358 10 567 8 991 8 616 5 127 3 090
Skulder och eget kapital 40 831 32 843 24 814 21 675 16 694 16 132 12 886 12 566 8 021 5 160
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 7 323 2 219 2 258 2 462 2 444
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 240 12 307 9 429 8 720 8 007 0 5 139 3 844 2 633 2 027
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 081 5 421 4 367 3 946 3 502 3 259 3 318 3 203 2 111 1 684
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0
Omsättning 38 349 33 395 27 396 24 689 21 897 18 004 17 606 15 290 11 584 9 760
Nyckeltal
Antal anställda 27 25 22 21 20 19 17 16 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 416 1 328 1 245 1 176 1 095 947 1 036 956 891 975
Personalkostnader per anställd (tkr) 726 753 646 18 605 584 642 603 575 648
Rörelseresultat, EBITDA 9 981 6 226 5 034 3 332 2 282 2 446 2 078 1 724 1 190 1 197
Nettoomsättningförändring 15,11% 21,22% 10,96% 12,76% 21,63% 2,25% 15,15% 32,06% 18,74% -%
Du Pont-modellen 23,79% 18,66% 19,68% 16,60% 16,75% 14,16% 14,71% 12,69% 13,43% 19,01%
Vinstmarginal 25,41% 18,46% 17,82% 14,57% 12,77% 12,69% 10,77% 10,43% 9,30% 10,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 67,53% 95,23% 96,28% 100,00% 100,00% 100,00% 96,16%
Rörelsekapital/omsättning 48,92% 37,92% 34,80% 26,40% 20,34% 26,59% 18,01% 20,47% 21,01% 14,73%
Soliditet 47,82% 40,78% 42,64% 34,88% 30,73% 33,27% 28,73% 28,50% 33,17% 36,88%
Kassalikviditet 187,95% 164,89% 167,20% 146,88% 139,21% 145,29% 135,26% 136,33% 147,45% 146,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...