Visa allt om AB LIC Ekonomikonsult
Visa allt om AB LIC Ekonomikonsult

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 163 203 166 145 189 58 89 615 647 733
Övrig omsättning - - 20 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 128 161 144 90 -17 -192 3 52 111 252
Resultat efter finansnetto 130 168 155 103 2 -181 24 100 151 268
Årets resultat 104 124 115 94 16 -7 -8 87 84 141
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 56 56 56 56 56 56 56 111 167
Omsättningstillgångar 497 526 581 613 721 935 1 300 1 371 1 405 1 307
Tillgångar 553 582 637 669 777 991 1 356 1 427 1 516 1 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 305 331 366 471 656 863 871 864 780
Obeskattade reserver 211 211 201 195 220 242 416 383 407 377
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 34 67 104 108 85 93 78 173 245 317
Skulder och eget kapital 553 582 637 669 777 991 1 356 1 427 1 516 1 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 15 0 0 0 120 145 11 331 300 280
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 6 6 15 55 63 20 120 115 100
Utdelning till aktieägare 100 100 150 150 200 200 200 0 80 0
Omsättning 163 203 186 145 189 58 89 615 647 733
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 163 203 166 145 189 58 89 615 647 733
Personalkostnader per anställd (tkr) 9 9 10 18 178 211 35 455 420 383
Rörelseresultat, EBITDA 128 161 144 90 -17 -192 3 108 167 311
Nettoomsättningförändring -19,70% 22,29% 14,48% -23,28% 225,86% -34,83% -85,53% -4,95% -11,73% -%
Du Pont-modellen 23,51% 29,04% 24,33% 15,40% 0,26% -18,26% 1,84% 7,08% 9,96% 18,18%
Vinstmarginal 79,75% 83,25% 93,37% 71,03% 1,06% -312,07% 28,09% 16,42% 23,34% 36,56%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 284,05% 226,11% 287,35% 348,28% 336,51% 1 451,72% 1 373,03% 194,80% 179,29% 135,06%
Soliditet 85,64% 80,68% 76,57% 76,19% 81,49% 84,19% 86,25% 80,36% 76,32% 71,33%
Kassalikviditet 1 461,76% 785,07% 558,65% 567,59% 848,24% 1 005,38% 1 666,67% 792,49% 573,47% 412,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...