Visa allt om Trobio aktiebolag
Visa allt om Trobio aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 0 0 10 115 239 0 38 0 0 0
Övrig omsättning - 5 - - 370 11 471 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -55 -327 -342 -931 -398 -583 -926 -1 030 -540 -399
Resultat efter finansnetto -73 -340 -344 -944 -399 -123 -919 -1 030 -540 -398
Årets resultat -73 -340 -344 -944 -399 -123 -919 -1 029 -540 -398
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 444 422 294 82 93 43 61 33 51 53
Omsättningstillgångar 14 25 104 161 218 14 604 475 598 1 059 327
Tillgångar 459 447 397 243 311 14 647 536 630 1 110 380
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 134 126 122 163 563 375 621 1 100 370
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 250 225 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 97 64 47 121 148 14 084 160 10 10 10
Skulder och eget kapital 459 447 397 243 311 14 647 536 630 1 110 380
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06 2006-06 2005-06
Löner till styrelse & VD - 7 7 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 15 23 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 2 0 5 7 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 5 10 115 609 11 471 38 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 -274 -327 -915 -382 -565 -910 -1 012 -520 -384
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -91,30% -51,88% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -86,15% -383,13% -127,65% -% -171,27% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -3 420,00% -809,57% -166,11% -% -2 415,79% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -260,00% 41,74% 27,62% -% 42,11% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 570,00% 34,78% 29,29% -% 828,95% -% -% -%
Soliditet 39,22% 29,98% 31,74% 50,21% 52,41% 3,84% 69,96% 98,57% 99,10% 97,37%
Kassalikviditet 14,43% 39,06% 221,28% 133,06% 147,30% 103,69% 296,88% 5 980,00% 10 590,00% 3 270,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...