Visa allt om Hults Entreprenad & Försäljning AB
Visa allt om Hults Entreprenad & Försäljning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 250 1 758 1 551 1 901 2 131 2 351 3 712 4 848 9 319 10 592
Övrig omsättning - 21 22 30 13 249 16 - 166 144
Rörelseresultat (EBIT) 144 165 268 162 267 190 -309 -880 -86 460
Resultat efter finansnetto 101 108 190 59 163 118 -379 -1 022 -202 402
Årets resultat 101 108 190 59 163 118 -379 -1 004 -186 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 38 26 3 7 17 30 70 161
Omsättningstillgångar 1 084 1 151 1 454 1 386 1 624 1 866 2 161 3 135 4 634 4 948
Tillgångar 1 084 1 151 1 492 1 412 1 628 1 874 2 177 3 165 4 704 5 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 -56 -164 -354 -413 -577 -695 -316 688 874
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 18 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 514 759 1 004 1 458 1 692 1 995 2 195 2 361 2 537 2 366
Kortfristiga skulder 525 448 651 308 349 455 677 1 120 1 461 1 834
Skulder och eget kapital 1 084 1 151 1 492 1 412 1 628 1 874 2 177 3 165 4 704 5 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 180 165 161 90 50 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 170 220 180 - 0 109 265 647 960 1 044
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 69 66 75 56 24 82 136 215 381 393
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 250 1 779 1 573 1 931 2 144 2 600 3 728 4 848 9 485 10 736
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 250 1 758 1 551 1 901 2 131 2 351 1 856 1 616 3 106 3 531
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 291 261 241 194 353 246 289 455 422
Rörelseresultat, EBITDA 144 167 275 164 271 199 -288 -856 -51 509
Nettoomsättningförändring -28,90% 13,35% -18,41% -10,79% -9,36% -36,66% -23,43% -47,98% -12,02% -%
Du Pont-modellen 13,28% 14,34% 17,96% 11,47% 16,46% 10,19% -13,87% -27,68% -1,79% 9,14%
Vinstmarginal 11,52% 9,39% 17,28% 8,52% 12,58% 8,12% -8,14% -18,07% -0,90% 4,41%
Bruttovinstmarginal 54,40% 44,37% 51,39% 39,30% 52,46% 39,69% 28,72% 26,49% 28,82% 30,29%
Rörelsekapital/omsättning 44,72% 39,99% 51,77% 56,71% 59,83% 60,02% 39,98% 41,56% 34,05% 29,40%
Soliditet 4,15% -4,87% -10,99% -25,07% -25,37% -30,79% -31,92% -9,98% 14,90% 17,59%
Kassalikviditet 40,57% 23,66% 25,65% 37,01% 31,52% 43,96% 58,20% 35,71% 99,93% 142,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...