Visa allt om Palm Sju OS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 315 1 430 1 322 1 056 1 368 1 246 1 389 1 267 1 144 1 271
Övrig omsättning 134 129 195 120 112 109 127 144 83 81
Rörelseresultat (EBIT) 355 495 591 257 564 432 495 484 395 459
Resultat efter finansnetto 358 505 642 400 506 405 445 446 344 494
Årets resultat 189 365 439 276 243 276 270 292 156 367
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 409 2 158 2 125 2 023 477 1 069 1 388 1 308 1 406 1 326
Omsättningstillgångar 669 781 562 508 2 189 1 467 1 180 1 198 818 639
Tillgångar 3 078 2 939 2 687 2 531 2 666 2 536 2 568 2 506 2 224 1 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 177 2 178 1 969 1 686 1 553 1 610 1 461 1 584 1 292 1 139
Obeskattade reserver 820 718 694 605 539 400 382 322 296 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 550 150 550 550 550 550
Kortfristiga skulder 81 44 23 240 24 376 175 50 86 86
Skulder och eget kapital 3 078 2 939 2 687 2 531 2 666 2 536 2 568 2 506 2 224 1 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 131 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 162 0 113 87 84 79 67 72 67 62
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 41 32 31 28 26 25 22 23 21 18
Utdelning till aktieägare 160 190 156 156 143 300 127 393 0 3
Omsättning 1 449 1 559 1 517 1 176 1 480 1 355 1 516 1 411 1 227 1 352
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 315 1 430 1 322 1 056 1 368 1 246 1 389 1 267 1 144 636
Personalkostnader per anställd (tkr) 288 210 186 167 156 159 131 129 118 54
Rörelseresultat, EBITDA 413 528 628 290 619 457 566 598 467 561
Nettoomsättningförändring -8,04% 8,17% 25,19% -22,81% 9,79% -10,30% 9,63% 10,75% -9,99% -%
Du Pont-modellen 13,68% 17,52% 23,89% 17,11% 21,16% 17,35% 19,28% 19,31% 17,76% 25,15%
Vinstmarginal 32,02% 36,01% 48,56% 41,00% 41,23% 35,31% 35,64% 38,20% 34,53% 38,87%
Bruttovinstmarginal 81,98% 80,63% 85,63% 80,49% 83,11% 81,86% 76,60% 82,08% 81,21% 80,65%
Rörelsekapital/omsättning 44,71% 51,54% 40,77% 25,38% 158,26% 87,56% 72,35% 90,61% 63,99% 43,51%
Soliditet 91,51% 93,16% 93,42% 84,23% 73,15% 75,11% 67,86% 72,46% 67,68% 64,92%
Kassalikviditet 793,83% 1 684,09% 2 243,48% 203,33% 8 979,17% 379,52% 641,14% 2 300,00% 927,91% 716,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...