Visa allt om IQ Travel AB
Visa allt om IQ Travel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 129 624 72 454 0 129 170 216 388 840
Övrig omsättning 57 168 - - - - - - 155 229
Rörelseresultat (EBIT) -218 -542 57 13 -9 117 62 -23 0 -326
Resultat efter finansnetto -263 -4 733 56 3 -10 101 61 -30 -352 40
Årets resultat -263 -4 733 56 3 -10 98 61 -680 -352 40
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 100 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 3 375 3 375
Omsättningstillgångar 300 427 55 2 141 140 188 205 180 363
Tillgångar 380 527 4 230 4 177 4 316 4 315 4 363 4 380 3 555 3 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -342 -80 1 042 1 099 1 096 1 106 1 110 1 048 928 1 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 149 11 0 0 100 804 1 004 1 204
Kortfristiga skulder 723 607 38 3 067 3 220 3 209 3 153 2 528 1 623 1 254
Skulder och eget kapital 380 527 4 230 4 177 4 316 4 315 4 363 4 380 3 555 3 738
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 0 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 109 616
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 - - - 0 0 34 266
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 186 792 72 454 0 129 170 216 543 1 069
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - - 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 216 388 280
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 145 370
Rörelseresultat, EBITDA -198 -542 57 13 -9 117 62 -23 0 -326
Nettoomsättningförändring 401,44% 766,67% -84,14% -% -100,00% -24,12% -21,30% -44,33% -53,81% -%
Du Pont-modellen -57,37% -102,85% 1,35% 0,31% -% 2,71% 1,42% -0,53% -9,85% 1,07%
Vinstmarginal -6,97% -86,86% 79,17% 2,86% -% 90,70% 36,47% -10,65% -90,21% 4,76%
Bruttovinstmarginal 45,99% 21,31% 100,00% 18,50% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -13,52% -28,85% 23,61% -675,11% -% -2 379,07% -1 744,12% -1 075,46% -371,91% -106,07%
Soliditet -90,00% -15,18% 24,63% 26,31% 25,39% 25,63% 25,44% 23,93% 26,10% 34,24%
Kassalikviditet 39,42% 70,35% 144,74% 0,07% 4,38% 4,36% 5,96% 8,11% 11,09% 28,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...