Visa allt om IQ Travel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 624 72 454 0 129 170 216 388 840 673
Övrig omsättning 168 - - - - - - 155 229 124
Rörelseresultat (EBIT) -542 57 13 -9 117 62 -23 0 -326 -371
Resultat efter finansnetto -4 733 56 3 -10 101 61 -30 -352 40 2 503
Årets resultat -4 733 56 3 -10 98 61 -680 -352 40 2 455
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 4 175 3 375 3 375 3 375
Omsättningstillgångar 427 55 2 141 140 188 205 180 363 122
Tillgångar 527 4 230 4 177 4 316 4 315 4 363 4 380 3 555 3 738 3 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -80 1 042 1 099 1 096 1 106 1 110 1 048 928 1 280 1 240
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 149 11 0 0 100 804 1 004 1 204 1 404
Kortfristiga skulder 607 38 3 067 3 220 3 209 3 153 2 528 1 623 1 254 853
Skulder och eget kapital 527 4 230 4 177 4 316 4 315 4 363 4 380 3 555 3 738 3 497
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 216 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 109 616 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 34 266 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 792 72 454 0 129 170 216 543 1 069 797
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - 1 1 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 216 388 280 224
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 145 370 308
Rörelseresultat, EBITDA -542 57 13 -9 117 62 -23 0 -326 -371
Nettoomsättningförändring 766,67% -84,14% -% -100,00% -24,12% -21,30% -44,33% -53,81% 24,81% -%
Du Pont-modellen -102,85% 1,35% 0,31% -% 2,71% 1,42% -0,53% -9,85% 1,07% 71,60%
Vinstmarginal -86,86% 79,17% 2,86% -% 90,70% 36,47% -10,65% -90,21% 4,76% 372,07%
Bruttovinstmarginal 21,31% 100,00% 18,50% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,85% 23,61% -675,11% -% -2 379,07% -1 744,12% -1 075,46% -371,91% -106,07% -108,62%
Soliditet -15,18% 24,63% 26,31% 25,39% 25,63% 25,44% 23,93% 26,10% 34,24% 35,46%
Kassalikviditet 70,35% 144,74% 0,07% 4,38% 4,36% 5,96% 8,11% 11,09% 28,95% 14,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...