Visa allt om Tegsbyggen AB
Visa allt om Tegsbyggen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 191 31 411 33 230 25 916 24 649 13 574 10 938 12 447 12 070 10 046
Övrig omsättning 1 1 - 42 - - 42 - 70 -
Rörelseresultat (EBIT) 486 1 826 2 661 1 631 2 296 698 179 1 271 1 026 367
Resultat efter finansnetto 557 1 909 2 726 1 696 2 329 698 179 1 307 1 043 369
Årets resultat 313 1 279 1 721 978 1 268 530 138 701 538 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 89 112 151 38 32 67 112 119 144
Omsättningstillgångar 11 129 10 623 7 640 8 416 6 773 4 097 3 152 3 557 2 585 1 635
Tillgångar 11 258 10 711 7 751 8 568 6 812 4 128 3 218 3 669 2 704 1 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 195 4 882 3 758 3 037 2 359 1 191 861 1 223 1 072 748
Obeskattade reserver 2 535 2 390 2 144 1 642 1 284 690 734 751 426 143
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 528 3 439 1 849 3 888 3 169 2 247 1 624 1 695 1 207 888
Skulder och eget kapital 11 258 10 711 7 751 8 568 6 812 4 128 3 218 3 669 2 704 1 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 788 746 731 795 384 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 781 3 823 4 579 3 703 2 094 2 238 2 120 2 010 1 915 1 562
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 595 1 476 1 728 1 349 1 043 1 182 963 1 076 1 189 829
Utdelning till aktieägare 159 1 000 155 1 000 300 100 200 500 550 214
Omsättning 16 192 31 412 33 230 25 958 24 649 13 574 10 980 12 447 12 140 10 046
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 13 11 9 10 9 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 472 2 856 2 556 2 356 2 739 1 357 1 215 1 778 1 724 1 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 486 486 462 440 419 423 556 498 382
Rörelseresultat, EBITDA 547 1 870 2 701 1 675 2 321 731 214 1 319 1 093 456
Nettoomsättningförändring -48,45% -5,47% 28,22% 5,14% 81,59% 24,10% -12,12% 3,12% 20,15% -%
Du Pont-modellen 4,95% 17,83% 35,17% 19,81% 34,20% 16,91% 5,59% 35,62% 38,61% 20,91%
Vinstmarginal 3,44% 6,08% 8,20% 6,55% 9,45% 5,14% 1,65% 10,50% 8,65% 3,70%
Bruttovinstmarginal 45,48% 27,09% 32,35% 29,94% 29,92% 43,89% 45,03% 49,88% 44,90% 38,95%
Rörelsekapital/omsättning 40,77% 22,87% 17,43% 17,47% 14,62% 13,63% 13,97% 14,96% 11,42% 7,44%
Soliditet 54,83% 62,98% 70,06% 49,57% 48,52% 41,17% 43,57% 48,07% 50,99% 47,83%
Kassalikviditet 245,78% 308,90% 413,20% 206,69% 213,73% 182,33% 194,09% 209,85% 214,17% 184,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...