Visa allt om Imola Entreprenad AB
Visa allt om Imola Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 53 729 68 116 48 084 3 413 17 287 13 600 2 586 8 083 23 165 23 309
Övrig omsättning 6 325 7 300 1 198 724 830 762 656 854 915 827
Rörelseresultat (EBIT) -10 138 3 789 2 403 1 102 6 721 1 646 -265 -216 8 798 10 214
Resultat efter finansnetto -12 335 5 791 930 8 016 5 325 1 219 -718 -489 8 406 9 729
Årets resultat 2 423 4 661 1 658 8 052 4 191 655 31 260 4 292 5 326
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 681 43 578 41 259 37 690 38 759 27 878 20 761 14 165 14 035 14 772
Omsättningstillgångar 66 571 20 244 13 725 6 587 23 055 6 148 12 182 18 861 20 904 14 445
Tillgångar 113 252 63 822 54 984 44 277 61 815 34 025 32 943 33 025 34 939 29 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 279 24 856 20 194 16 440 10 993 12 823 12 668 12 637 12 377 8 085
Obeskattade reserver 2 081 2 081 1 681 3 031 3 150 3 600 3 300 4 450 5 479 3 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 565 23 084 21 537 20 859 19 119 15 292 11 895 14 002 13 285 14 478
Kortfristiga skulder 40 327 13 801 11 571 3 947 28 553 2 310 5 081 1 937 3 798 3 226
Skulder och eget kapital 113 252 63 822 54 984 44 277 61 815 34 025 32 943 33 025 34 939 29 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 637 584 510 419 404 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 632 12 906 11 916 511 0 0 95 30 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 348 4 354 4 083 211 210 183 200 152 130 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 100 0 500 0 0 0
Omsättning 60 054 75 416 49 282 4 137 18 117 14 362 3 242 8 937 24 080 24 136
Nyckeltal
Antal anställda 40 37 36 - 1 - 2 1 1 69
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 343 1 841 1 336 - 17 287 - 1 293 8 083 23 165 338
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 479 463 - 924 - 444 682 607 1
Rörelseresultat, EBITDA -9 931 4 073 2 476 1 102 6 721 1 646 -265 -216 8 798 10 214
Nettoomsättningförändring -21,12% 41,66% 1 308,85% -80,26% 27,11% 425,91% -68,01% -65,11% -0,62% -%
Du Pont-modellen -8,95% 12,21% 4,40% 35,92% 11,08% 5,55% -0,64% 0,58% 25,30% 35,25%
Vinstmarginal -18,87% 11,44% 5,03% 465,95% 39,61% 13,88% -8,16% 2,35% 38,17% 44,19%
Bruttovinstmarginal 26,00% 29,98% 44,56% 56,78% 51,28% 18,72% 67,94% 12,06% 41,92% 49,20%
Rörelsekapital/omsättning 48,85% 9,46% 4,48% 77,35% -31,80% 28,22% 274,59% 209,38% 73,84% 48,13%
Soliditet 25,52% 41,49% 39,11% 42,18% 21,54% 45,48% 45,84% 47,97% 46,72% 36,12%
Kassalikviditet 158,03% 122,17% 118,05% 82,92% 67,95% 244,07% 173,23% 973,72% 550,39% 241,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...