Visa allt om Daniels Cakievski Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 19 213 13 329 14 073 14 395 11 752 12 139 6 302 13 013 16 601 7 375
Övrig omsättning 12 8 12 45 100 123 47 6 22 32
Rörelseresultat (EBIT) 671 236 596 1 295 28 614 -83 -256 459 -467
Resultat efter finansnetto 646 223 590 1 283 18 527 -91 -210 501 -474
Årets resultat 355 129 345 730 103 284 -86 -209 457 -344
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 166 199 184 208 199 123 2 3 6
Omsättningstillgångar 6 039 5 232 4 824 5 088 3 538 3 641 2 355 1 164 3 014 896
Tillgångar 6 604 5 398 5 022 5 272 3 745 3 839 2 478 1 166 3 017 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 295 1 941 1 812 1 467 737 634 349 455 664 207
Obeskattade reserver 801 613 559 413 93 141 0 0 1 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 863 1 285 1 590 2 464 2 150 2 795 1 813 61 2 008 514
Kortfristiga skulder 1 643 1 559 1 062 927 764 269 314 650 345 181
Skulder och eget kapital 6 604 5 398 5 022 5 272 3 745 3 839 2 478 1 166 3 017 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 400 428 368 324 324 291 248 291 252 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 323 232 51 161 224 41 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 214 183 146 200 186 119 92 107 96 123
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 225 13 337 14 085 14 440 11 852 12 262 6 349 13 019 16 623 7 407
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 404 4 443 7 037 7 198 5 876 6 070 6 302 13 013 16 601 7 375
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 292 283 347 371 234 348 403 348 489
Rörelseresultat, EBITDA 774 269 629 1 318 51 631 -75 -255 462 -464
Nettoomsättningförändring 44,14% -5,29% -2,24% 22,49% -3,19% 92,62% -51,57% -21,61% 125,10% -%
Du Pont-modellen 10,16% 4,45% 11,87% 24,56% 0,75% 15,99% -3,35% -17,50% 16,84% -51,72%
Vinstmarginal 3,49% 1,80% 4,24% 9,00% 0,24% 5,06% -1,32% -1,57% 3,06% -6,33%
Bruttovinstmarginal 12,72% 12,23% 11,89% 16,12% 10,13% 10,60% 7,90% 4,54% 7,42% 6,21%
Rörelsekapital/omsättning 22,88% 27,56% 26,73% 28,91% 23,60% 27,78% 32,39% 3,95% 16,08% 9,69%
Soliditet 44,21% 44,82% 44,76% 33,60% 21,51% 19,22% 14,08% 39,02% 22,03% 22,92%
Kassalikviditet 130,19% 111,99% 157,16% 138,83% 128,80% 278,44% 449,36% 88,77% 231,59% 185,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...