Visa allt om Adilimo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 955 1 712 1 965 1 552 1 554 1 507 1 329 1 301 1 395 1 046
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 85 33 34 32 21 17 11 10 1
Resultat efter finansnetto 64 83 29 32 30 21 16 11 9 1
Årets resultat 50 64 21 22 22 15 -1 7 6 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 7 15 26 25 24 17
Omsättningstillgångar 777 1 015 771 406 367 408 437 290 382 297
Tillgångar 777 1 015 771 409 374 424 463 315 406 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 311 261 198 177 155 133 119 119 112 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 466 754 574 232 219 291 345 195 294 208
Skulder och eget kapital 777 1 015 771 409 374 424 463 315 406 314
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 313 275 360 400 193 320 210 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 054 837 619 425 381 317 330 294 548 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 322 267 293 220 233 225 164 194 229 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 955 1 712 1 965 1 552 1 554 1 507 1 329 1 301 1 395 1 046
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 652 571 655 517 777 754 665 434 465 349
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 373 460 311 435 493 389 269 329 202
Rörelseresultat, EBITDA 64 85 36 39 40 31 30 19 20 16
Nettoomsättningförändring 14,19% -12,88% 26,61% -0,13% 3,12% 13,39% 2,15% -6,74% 33,37% -%
Du Pont-modellen 8,24% 8,37% 4,28% 8,31% 8,56% 4,95% 3,89% 3,49% 2,71% 0,32%
Vinstmarginal 3,27% 4,96% 1,68% 2,19% 2,06% 1,39% 1,35% 0,85% 0,79% 0,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 17,22% 13,98% 12,72%
Rörelsekapital/omsättning 15,91% 15,25% 10,03% 11,21% 9,52% 7,76% 6,92% 7,30% 6,31% 8,51%
Soliditet 40,03% 25,71% 25,68% 43,28% 41,44% 31,37% 25,70% 37,78% 27,59% 34,08%
Kassalikviditet 166,74% 134,62% 134,32% 175,00% 167,58% 140,21% 126,67% 148,72% 129,93% 142,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...