Visa allt om Ester i Kungsbacka AB
Visa allt om Ester i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 18 498 19 521 16 099 16 859 15 127 14 191 13 377 11 309 4 207 4 539
Övrig omsättning 1 240 264 252 248 241 277 183 126 1 572 2 194
Rörelseresultat (EBIT) 937 805 635 1 272 732 920 2 007 929 813 1 145
Resultat efter finansnetto 928 797 427 1 350 660 913 2 001 917 800 1 143
Årets resultat 629 770 235 815 472 522 1 104 400 336 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 262 1 173 1 848 1 278 1 365 1 805 1 961 2 104 2 264 0
Omsättningstillgångar 6 093 6 670 5 461 5 827 3 939 3 308 3 567 1 395 1 191 1 845
Tillgångar 7 354 7 843 7 309 7 105 5 305 5 113 5 528 3 498 3 455 1 845
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 928 3 699 2 929 2 694 2 180 1 908 2 200 1 096 696 361
Obeskattade reserver 1 607 1 626 1 826 1 764 1 497 1 518 1 323 822 461 1 044
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 324 321 16 16 117 557 1 415 251
Kortfristiga skulder 1 819 2 518 2 230 2 326 1 612 1 672 1 887 1 023 883 189
Skulder och eget kapital 7 354 7 843 7 309 7 105 5 305 5 113 5 528 3 498 3 455 1 845
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 240 216 255 240 204 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 507 5 144 4 403 4 949 3 680 2 974 2 668 2 267 895 1 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 427 1 556 1 349 1 442 1 085 847 735 726 322 467
Utdelning till aktieägare 230 400 0 0 300 200 200 0 0 0
Omsättning 19 738 19 785 16 351 17 107 15 368 14 468 13 560 11 435 5 779 6 733
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 14 15 14 12 12 10 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 233 1 301 1 150 1 124 1 081 1 183 1 115 1 131 601 648
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 392 339 414 367 347 316 325 208 287
Rörelseresultat, EBITDA 1 449 1 868 1 266 1 701 1 201 1 383 2 409 1 279 1 125 1 346
Nettoomsättningförändring -5,24% 21,26% -4,51% 11,45% 6,60% 6,09% 18,29% 168,81% -7,31% -%
Du Pont-modellen 12,74% 10,26% 8,69% 19,20% 14,19% 18,01% 36,34% 26,56% 23,53% 62,06%
Vinstmarginal 5,07% 4,12% 3,94% 8,09% 4,98% 6,49% 15,02% 8,21% 19,32% 25,23%
Bruttovinstmarginal 63,04% 64,56% 65,92% 66,74% 63,85% 61,68% 64,27% 59,47% 63,01% 63,23%
Rörelsekapital/omsättning 23,11% 21,27% 20,07% 20,77% 15,38% 11,53% 12,56% 3,29% 7,32% 36,48%
Soliditet 70,46% 63,33% 59,56% 56,21% 61,89% 59,20% 57,44% 48,25% 29,75% 60,31%
Kassalikviditet 320,40% 252,74% 233,27% 241,01% 233,25% 187,62% 183,41% 130,50% 113,02% 976,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...