Visa allt om Umeå Assistansservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 23 526 23 467 27 870 27 893 29 129 26 618 26 177 23 292 24 289 23 703
Övrig omsättning - - 193 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 699 2 339 3 201 1 628 2 661 2 225 3 156 1 843 1 102 1 272
Resultat efter finansnetto 2 883 4 841 3 285 1 694 3 958 4 013 5 057 2 570 1 131 1 453
Årets resultat 2 265 5 363 1 804 1 087 3 434 3 598 4 679 1 850 804 770
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 403 425 472 943 575 294 324 369 109 164
Omsättningstillgångar 9 090 14 470 11 993 11 305 11 878 10 924 11 184 8 794 9 907 9 371
Tillgångar 9 493 14 895 12 465 12 248 12 453 11 218 11 508 9 163 10 016 9 534
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 588 10 573 6 410 5 606 6 019 6 085 5 487 3 308 4 458 3 654
Obeskattade reserver 8 8 1 375 542 363 669 954 1 695 1 713 1 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 897 4 315 4 681 6 100 6 071 4 464 5 067 4 160 3 845 4 161
Skulder och eget kapital 9 493 14 895 12 465 12 248 12 453 11 218 11 508 9 163 10 016 9 534
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 209 410 120 1 412 445 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 15 405 15 076 18 244 17 371 19 767 17 011 16 292 13 405 15 559 15 043
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 4 402 4 943 5 306 7 113 5 652 5 913 5 691 5 495 6 112 5 836
Utdelning till aktieägare 2 000 8 250 1 200 1 000 1 500 3 000 3 000 2 500 3 000 0
Omsättning 23 526 23 467 28 063 27 893 29 129 26 618 26 177 23 292 24 289 23 703
Nyckeltal
Antal anställda 45 44 52 53 59 55 59 104 111 123
Nettoomsättning per anställd (tkr) 523 533 536 526 494 484 444 224 219 193
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 458 457 468 433 428 377 197 200 173
Rörelseresultat, EBITDA 2 752 2 386 3 248 1 671 2 710 2 255 3 201 1 893 1 157 1 317
Nettoomsättningförändring 0,25% -15,80% -0,08% -4,24% 9,43% 1,68% 12,39% -4,10% 2,47% -%
Du Pont-modellen 30,37% 33,11% 26,41% 13,83% 31,80% 35,78% 45,50% 28,06% 11,40% 15,66%
Vinstmarginal 12,25% 21,01% 11,81% 6,07% 13,59% 15,08% 20,00% 11,04% 4,70% 6,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,82% 43,27% 26,24% 18,66% 19,94% 24,27% 23,37% 19,90% 24,96% 21,98%
Soliditet 48,40% 71,03% 59,55% 49,03% 50,48% 58,64% 53,65% 49,42% 56,82% 51,32%
Kassalikviditet 185,62% 335,34% 256,21% 185,33% 195,65% 244,71% 220,72% 211,39% 257,66% 225,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...