Visa allt om Umeå Assistansservice AB
Visa allt om Umeå Assistansservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 23 872 23 526 23 467 27 870 27 893 29 129 26 618 26 177 23 292 24 289
Övrig omsättning - - - 193 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 344 2 699 2 339 3 201 1 628 2 661 2 225 3 156 1 843 1 102
Resultat efter finansnetto 2 367 2 883 4 841 3 285 1 694 3 958 4 013 5 057 2 570 1 131
Årets resultat 2 069 2 265 5 363 1 804 1 087 3 434 3 598 4 679 1 850 804
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 350 403 425 472 943 575 294 324 369 109
Omsättningstillgångar 8 901 9 090 14 470 11 993 11 305 11 878 10 924 11 184 8 794 9 907
Tillgångar 9 251 9 493 14 895 12 465 12 248 12 453 11 218 11 508 9 163 10 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 657 4 588 10 573 6 410 5 606 6 019 6 085 5 487 3 308 4 458
Obeskattade reserver 0 8 8 1 375 542 363 669 954 1 695 1 713
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 594 4 897 4 315 4 681 6 100 6 071 4 464 5 067 4 160 3 845
Skulder och eget kapital 9 251 9 493 14 895 12 465 12 248 12 453 11 218 11 508 9 163 10 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 209 410 120 1 412 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 15 497 15 405 15 076 18 244 17 371 19 767 17 011 16 292 13 405 15 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 5 261 4 402 4 943 5 306 7 113 5 652 5 913 5 691 5 495 6 112
Utdelning till aktieägare 0 2 000 8 250 1 200 1 000 1 500 3 000 3 000 2 500 3 000
Omsättning 23 872 23 526 23 467 28 063 27 893 29 129 26 618 26 177 23 292 24 289
Nyckeltal
Antal anställda 45 45 44 52 53 59 55 59 104 111
Nettoomsättning per anställd (tkr) 530 523 533 536 526 494 484 444 224 219
Personalkostnader per anställd (tkr) 465 443 458 457 468 433 428 377 197 200
Rörelseresultat, EBITDA 1 397 2 752 2 386 3 248 1 671 2 710 2 255 3 201 1 893 1 157
Nettoomsättningförändring 1,47% 0,25% -15,80% -0,08% -4,24% 9,43% 1,68% 12,39% -4,10% -%
Du Pont-modellen 25,59% 30,37% 33,11% 26,41% 13,83% 31,80% 35,78% 45,50% 28,06% 11,40%
Vinstmarginal 9,92% 12,25% 21,01% 11,81% 6,07% 13,59% 15,08% 20,00% 11,04% 4,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,04% 17,82% 43,27% 26,24% 18,66% 19,94% 24,27% 23,37% 19,90% 24,96%
Soliditet 50,34% 48,40% 71,03% 59,55% 49,03% 50,48% 58,64% 53,65% 49,42% 56,82%
Kassalikviditet 193,75% 185,62% 335,34% 256,21% 185,33% 195,65% 244,71% 220,72% 211,39% 257,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...