Visa allt om Kommitment Verksamhetsutveckling Dalarna AB
Visa allt om Kommitment Verksamhetsutveckling Dalarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 617 1 131 1 569 1 447
Övrig omsättning - - - - - - 47 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -120 -12 -79 -92 -164 -100 -170 -119 66 -17
Resultat efter finansnetto -120 33 -81 -56 -184 -84 -129 171 65 1 089
Årets resultat -111 24 -81 -56 -184 -84 -126 254 61 1 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 117 117 218 200 560 458 435 107 164
Omsättningstillgångar 724 484 463 446 558 397 599 1 123 1 615 1 799
Tillgångar 840 601 580 664 758 957 1 057 1 558 1 722 1 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 480 591 567 648 705 930 1 014 1 286 1 220 1 347
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 83 109
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 360 9 12 16 54 26 43 272 419 506
Skulder och eget kapital 840 601 580 664 758 957 1 057 1 558 1 722 1 962
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 314 568 648 489
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 21 56 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader - 2 26 26 26 10 140 212 282 339
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 147 188 188
Omsättning 0 0 0 0 0 0 664 1 131 1 569 1 447
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 309 566 523 724
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 239 445 369 466
Rörelseresultat, EBITDA -120 -12 -79 -92 -157 -93 -150 -55 133 50
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -45,45% -27,92% 8,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -11,54% 11,30% 4,07% 55,66%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -19,77% 15,56% 4,46% 75,47%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 99,86%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 90,11% 75,24% 76,23% 89,36%
Soliditet 57,14% 98,34% 97,76% 97,59% 93,01% 97,18% 95,93% 82,54% 74,32% 72,65%
Kassalikviditet 201,11% 5 377,78% 3 858,33% 2 787,50% 1 033,33% 1 526,92% 1 393,02% 412,87% 385,44% 355,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...