Visa allt om Stenbommen AB
Visa allt om Stenbommen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 450 141 84 0 26 26 43 87 68 153
Övrig omsättning - - - - 91 - - - 142 -
Rörelseresultat (EBIT) 368 83 84 0 112 -146 -3 39 157 -110
Resultat efter finansnetto 368 83 4 931 0 112 -156 -45 -3 112 -111
Årets resultat 287 67 4 931 0 112 -156 -45 -3 112 -111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 736 6 446 5 226 0 0 594 630 664 702 695
Omsättningstillgångar 93 177 105 16 16 15 136 176 167 177
Tillgångar 5 830 6 623 5 331 16 16 609 766 840 869 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 000 5 014 4 947 16 16 -96 59 104 107 -5
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 698 1 500 364 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 110 21 0 0 705 707 736 763 877
Skulder och eget kapital 5 830 6 623 5 331 16 16 609 766 840 869 872
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 450 141 84 0 117 26 43 87 210 153
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 368 83 84 0 112 -110 31 77 165 -102
Nettoomsättningförändring 219,15% 67,86% -% -100,00% 0,00% -39,53% -50,57% 27,94% -55,56% -%
Du Pont-modellen 6,31% 1,25% 92,50% -% 700,00% -23,97% -0,39% 4,64% 18,07% -12,61%
Vinstmarginal 81,78% 58,87% 5 870,24% -% 430,77% -561,54% -6,98% 44,83% 230,88% -71,90%
Bruttovinstmarginal 85,33% 58,16% 100,00% -% 100,00% 100,00% 79,07% 100,00% 85,29% 52,94%
Rörelsekapital/omsättning -8,44% 47,52% 100,00% -% 61,54% -2 653,85% -1 327,91% -643,68% -876,47% -457,52%
Soliditet 85,76% 75,71% 92,80% 100,00% 100,00% -15,76% 7,70% 12,38% 12,31% -0,57%
Kassalikviditet 70,99% 160,91% 500,00% -% -% 2,13% 19,24% 23,91% 21,89% 20,18%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...