Visa allt om Hillringsbergs Rehabcenter AB
Visa allt om Hillringsbergs Rehabcenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 362 7 439 3 054 68 51 422 265 1 342 2 043 3 862
Övrig omsättning 167 343 160 - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 557 844 4 37 10 -45 -365 -192 -66 351
Resultat efter finansnetto 553 844 4 38 7 -50 -376 -208 -92 337
Årets resultat 427 749 4 38 7 -50 -373 -100 2 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 313 180 0 0 0 1 4 9 28
Omsättningstillgångar 2 375 1 819 1 202 140 81 27 293 514 1 388 1 673
Tillgångar 2 639 2 132 1 382 140 81 27 294 518 1 397 1 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 284 857 108 104 -4 -11 40 412 513 510
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 110 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 490 764 17 62 0 208 0 357 214
Kortfristiga skulder 1 025 784 510 19 23 38 46 103 417 767
Skulder och eget kapital 2 639 2 132 1 382 140 81 27 294 518 1 397 1 702
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 30 120 250 161 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 552 2 699 1 230 0 0 8 17 111 155 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 027 1 104 439 1 0 27 86 189 179 220
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 529 7 782 3 214 68 51 422 265 1 342 2 045 3 862
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 4 0 0 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 920 930 764 - - 422 265 671 1 022 1 931
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 489 426 - - 82 243 241 208 269
Rörelseresultat, EBITDA 648 927 24 37 10 -44 -362 -187 -48 370
Nettoomsättningförändring -1,04% 143,58% 4 391,18% 33,33% -87,91% 59,25% -80,25% -34,31% -47,10% -%
Du Pont-modellen 21,11% 39,59% 0,36% 26,43% 12,35% -166,67% -124,15% -36,87% -4,72% 20,62%
Vinstmarginal 7,57% 11,35% 0,16% 54,41% 19,61% -10,66% -137,74% -14,23% -3,23% 9,09%
Bruttovinstmarginal 93,89% 93,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,34% 13,91% 22,66% 177,94% 113,73% -2,61% 93,21% 30,63% 47,53% 23,46%
Soliditet 48,65% 40,20% 7,81% 74,29% -4,94% -40,74% 13,61% 79,81% 42,39% 38,85%
Kassalikviditet 231,71% 232,02% 235,69% 736,84% 247,83% 47,37% 115,22% 174,76% 37,89% 80,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...