Visa allt om Grehn's Transport Entreprenad Service AB
Visa allt om Grehn's Transport Entreprenad Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 443 1 997 3 428 3 999 4 127 4 115 5 103 7 308 7 195 6 255
Övrig omsättning 26 15 111 15 26 22 - 122 54 130
Rörelseresultat (EBIT) 78 21 -71 -114 80 -75 -485 133 539 321
Resultat efter finansnetto 75 8 -92 -146 40 -102 -518 108 504 291
Årets resultat 75 3 -92 -146 40 -105 -301 72 244 156
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 600 630 700 700 928 1 160 1 182 481 476 469
Omsättningstillgångar 127 165 235 472 444 667 839 1 590 1 554 1 031
Tillgångar 727 795 935 1 172 1 372 1 827 2 021 2 072 2 030 1 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 134 132 124 170 130 235 636 664 520
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 214 214 73
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 368 457 240 337 556 726 787 19 208 223
Kortfristiga skulder 149 204 564 711 647 971 999 1 203 944 685
Skulder och eget kapital 727 795 935 1 172 1 372 1 827 2 021 2 072 2 030 1 500
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 193 140 198 396 363 298 248 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 580 906 1 541 1 564 1 610 1 652 2 281 3 227 2 825 2 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 212 532 618 631 690 879 1 191 1 100 907
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
Omsättning 1 469 2 012 3 539 4 014 4 153 4 137 5 103 7 430 7 249 6 385
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 7 7 7 7 8 8 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 481 499 490 571 590 588 638 914 899 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 264 282 324 333 349 391 441 591 522 366
Rörelseresultat, EBITDA 126 91 -71 -37 312 54 -190 339 743 522
Nettoomsättningförändring -27,74% -41,74% -14,28% -3,10% 0,29% -19,36% -30,17% 1,57% 15,03% -%
Du Pont-modellen 10,73% 2,64% -7,59% -9,73% 5,83% -4,05% -24,00% 6,42% 26,55% 21,40%
Vinstmarginal 5,41% 1,05% -2,07% -2,85% 1,94% -1,80% -9,50% 1,82% 7,49% 5,13%
Bruttovinstmarginal 95,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,94% 99,89%
Rörelsekapital/omsättning -1,52% -1,95% -9,60% -5,98% -4,92% -7,39% -3,14% 5,30% 8,48% 5,53%
Soliditet 28,89% 16,86% 14,12% 10,58% 12,39% 7,12% 11,63% 38,13% 40,30% 38,17%
Kassalikviditet 85,23% 80,88% 41,67% 66,39% 68,62% 68,69% 83,98% 132,17% 164,62% 150,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...