Visa allt om Umeå Montessoriskola AB
Visa allt om Umeå Montessoriskola AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 741 11 479 10 545 8 876 5 812 5 730 6 926 6 540 5 934 6 029
Övrig omsättning - - - - - - - - 1 3
Rörelseresultat (EBIT) -6 418 513 253 -87 -118 207 345 310 510
Resultat efter finansnetto -1 420 519 266 -76 -115 241 135 304 510
Årets resultat -12 204 280 180 -76 -99 231 40 219 360
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 167 86 121 116 73 49 756 777 553
Omsättningstillgångar 2 722 2 981 2 611 1 860 1 348 1 353 2 012 968 1 032 1 193
Tillgångar 2 834 3 148 2 697 1 981 1 464 1 427 2 061 1 724 1 809 1 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 686 1 698 1 494 1 214 1 034 1 110 1 209 978 1 038 920
Obeskattade reserver 330 336 201 57 0 0 16 21 31 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Kortfristiga skulder 807 1 104 992 700 420 307 826 715 730 773
Skulder och eget kapital 2 834 3 148 2 697 1 981 1 464 1 427 2 061 1 724 1 809 1 746
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 443 511 407 542 764
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 4 773 5 382 5 073 3 775 2 477 1 971 2 234 2 161 1 680 1 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 781 2 140 1 910 1 442 998 1 040 1 231 1 108 985 909
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Omsättning 9 741 11 479 10 545 8 876 5 812 5 730 6 926 6 540 5 935 6 032
Nyckeltal
Antal anställda 18 21 19 12 7 7 9 9 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 541 547 555 740 830 819 770 727 848 861
Personalkostnader per anställd (tkr) 370 365 373 442 507 502 452 424 470 451
Rörelseresultat, EBITDA 49 465 548 293 -58 -90 237 385 365 609
Nettoomsättningförändring -15,14% 8,86% 18,80% 52,72% 1,43% -17,27% 5,90% 10,21% -1,58% -%
Du Pont-modellen 0,46% 13,41% 19,28% 13,43% -5,12% -8,06% 20,52% 20,07% 17,14% 29,27%
Vinstmarginal 0,13% 3,68% 4,93% 3,00% -1,29% -2,01% 6,11% 5,29% 5,22% 8,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,16% 93,75% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,66% 16,35% 15,35% 13,07% 15,97% 18,25% 17,12% 3,87% 5,09% 6,97%
Soliditet 68,57% 62,26% 61,21% 63,40% 70,63% 77,79% 59,23% 57,61% 58,61% 54,51%
Kassalikviditet 337,30% 270,02% 263,21% 265,71% 320,95% 440,72% 243,58% 135,38% 141,37% 154,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...