Visa allt om Dialogue Technologies Stockholm AB
Visa allt om Dialogue Technologies Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 180 0 0 43 184 375
Övrig omsättning 2 300 - - - - 362 421 375 594 605
Rörelseresultat (EBIT) 1 177 -28 -69 -99 -206 -58 -10 -38 74 148
Resultat efter finansnetto 1 128 -28 -74 -107 -285 -183 -120 -158 38 48
Årets resultat 842 -28 -74 -107 -285 -183 -120 -158 38 48
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 719 4 790 4 790 4 493 4 493 4 493 4 133 3 713 3 339 2 747
Omsättningstillgångar 24 69 50 15 41 17 54 50 82 279
Tillgångar 3 743 4 860 4 840 4 508 4 535 4 511 4 187 3 763 3 421 3 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 -483 -455 -381 -274 11 194 314 472 433
Obeskattade reserver 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 028 5 284 5 191 4 562 4 343 4 101 3 759 3 288 2 851 2 273
Kortfristiga skulder 93 59 105 328 466 399 234 161 98 318
Skulder och eget kapital 3 743 4 860 4 840 4 508 4 535 4 511 4 187 3 763 3 421 3 025
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 306 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 8 255 306 0 306 315 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 11 80 96 96 111 97 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 300 0 0 0 180 362 421 418 778 980
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 180 - - 43 184 375
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 335 402 - 410 413 408
Rörelseresultat, EBITDA 2 248 -28 -69 -99 -206 -57 -9 -37 75 149
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -76,63% -50,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -4,54% -% -% -1,01% 2,16% 4,93%
Vinstmarginal -% -% -% -% -114,44% -% -% -88,37% 40,22% 39,73%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% -% -2,33% -1,63% 96,27%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -236,11% -% -% -258,14% -8,70% -10,40%
Soliditet 16,24% -9,94% -9,40% -8,45% -6,04% 0,24% 4,63% 8,34% 13,80% 14,31%
Kassalikviditet 25,81% 116,95% 47,62% 4,57% 8,80% 4,26% 23,08% 31,06% 83,67% 87,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...