Visa allt om Lars Fröding Karlstad Rörtjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 996 925 843 973 860 896 1 271 912 959 980
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 6 -20 19 -8 42 18 84 61 -41
Resultat efter finansnetto 45 4 -21 18 -5 45 18 84 61 -41
Årets resultat 37 4 -21 13 -4 31 15 62 42 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 20 20 20 20 33 35 41 50 59
Omsättningstillgångar 207 160 175 204 223 227 264 277 338 241
Tillgångar 227 180 195 224 243 259 299 318 388 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 94 90 131 118 162 141 189 216 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 96 86 105 93 125 97 158 129 169 101
Skulder och eget kapital 227 180 195 224 243 259 299 318 388 301
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 323 267 275 250 286 283 212 278 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 344 0 - 0 0 0 0 0 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 256 150 126 128 120 132 131 105 93 97
Utdelning till aktieägare 0 0 0 20 0 40 10 63 90 25
Omsättning 996 925 843 973 860 896 1 271 912 959 980
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 996 925 843 973 860 896 1 271 912 959 980
Personalkostnader per anställd (tkr) 505 478 398 407 375 423 417 317 398 384
Rörelseresultat, EBITDA 47 6 -20 19 -7 44 25 93 70 -34
Nettoomsättningförändring 7,68% 9,73% -13,36% 13,14% -4,02% -29,50% 39,36% -4,90% -2,14% -%
Du Pont-modellen 20,70% 3,33% -10,26% 8,48% -1,65% 17,76% 6,02% 26,73% 15,98% -13,62%
Vinstmarginal 4,72% 0,65% -2,37% 1,95% -0,47% 5,13% 1,42% 9,32% 6,47% -4,18%
Bruttovinstmarginal 73,49% 72,11% 65,60% 61,46% 64,30% 68,64% 50,59% 64,36% 65,80% 52,86%
Rörelsekapital/omsättning 11,14% 8,00% 8,30% 11,41% 11,40% 14,51% 8,34% 16,23% 17,62% 14,29%
Soliditet 57,71% 52,22% 46,15% 58,48% 48,56% 62,83% 47,16% 59,66% 56,04% 66,45%
Kassalikviditet 178,12% 138,37% 131,43% 159,14% 127,20% 174,23% 129,11% 160,47% 157,40% 224,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...