Visa allt om P & D Teknik AB
Visa allt om P & D Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 213 623 101 1 941 1 861 1 907 2 027 2 120 2 127 1 897
Övrig omsättning - - 50 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 532 17 315 160 286 405 517 6 -12
Resultat efter finansnetto -21 -194 18 323 164 286 407 536 18 -7
Årets resultat 84 -5 13 175 117 207 220 288 128 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 732 737 761 797 84 114 52 26
Omsättningstillgångar 519 814 181 339 744 589 1 349 1 367 1 309 1 261
Tillgångar 519 814 912 1 077 1 505 1 386 1 433 1 481 1 361 1 287
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 484 557 562 549 664 825 618 510 522 395
Obeskattade reserver 0 130 319 319 236 236 236 134 0 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 128 32 210 606 325 579 837 839 730
Skulder och eget kapital 519 814 912 1 077 1 505 1 386 1 433 1 481 1 361 1 287
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 683 641 641 751 1 089 1 050
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 663 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 7 265 286 277 179 257 382 309
Utdelning till aktieägare 178 156 0 0 290 279 0 112 300 0
Omsättning 213 623 151 1 941 1 861 1 907 2 027 2 120 2 127 1 897
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 647 620 636 676 707 1 064 949
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 342 346 336 341 361 750 720
Rörelseresultat, EBITDA -20 538 23 339 196 327 435 547 38 19
Nettoomsättningförändring -65,81% 516,83% -94,80% 4,30% -2,41% -5,92% -4,39% -0,33% 12,12% -%
Du Pont-modellen -3,85% 65,36% 1,97% 29,99% 10,83% 20,71% 28,40% 36,19% 1,54% -0,39%
Vinstmarginal -9,39% 85,39% 17,82% 16,64% 8,76% 15,05% 20,08% 25,28% 0,99% -0,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 227,23% 110,11% 147,52% 6,65% 7,42% 13,84% 37,99% 25,00% 22,10% 27,99%
Soliditet 93,26% 80,88% 88,91% 72,80% 55,68% 72,07% 55,26% 40,95% 38,35% 39,75%
Kassalikviditet 1 482,86% 635,94% 565,62% 161,43% 122,77% 181,23% 232,99% 163,32% 156,02% 172,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...