Visa allt om Slutplattan GOFSO 99764 AB
Visa allt om Slutplattan GOFSO 99764 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 209 1 247 1 193 1 152 1 081 933 984 1 090 1 017 1 243
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 559 598 430 411 194 14 3 -8 3 119
Resultat efter finansnetto 555 596 432 413 196 12 2 11 21 132
Årets resultat 430 463 336 304 144 7 1 2 37 71
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 17 17 17 22 26 31 37 17 16
Omsättningstillgångar 1 401 1 421 1 287 1 184 830 897 884 660 615 788
Tillgångar 1 418 1 438 1 304 1 202 851 924 915 697 632 804
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 118 1 137 1 000 964 660 516 509 508 505 469
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 301 301 305 238 191 408 406 189 126 303
Skulder och eget kapital 1 418 1 438 1 304 1 202 851 924 915 697 632 804
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 496 501 497 467 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 402 365 365 365 453 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 44 37 38 38 139 156 157 73 141 121
Utdelning till aktieägare 400 450 325 300 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 209 1 247 1 193 1 152 1 081 933 984 1 090 1 017 1 243
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 209 1 247 1 193 1 152 1 081 933 984 1 090 1 017 1 243
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 409 416 418 594 667 718 691 631 592
Rörelseresultat, EBITDA 559 598 430 416 198 18 10 2 12 130
Nettoomsättningförändring -3,05% 4,53% 3,56% 6,57% 15,86% -5,18% -9,72% 7,18% -18,18% -%
Du Pont-modellen 39,42% 41,66% 33,28% 34,69% 23,38% 1,62% 0,44% 2,15% 3,80% 16,67%
Vinstmarginal 46,24% 48,04% 36,38% 36,20% 18,41% 1,61% 0,41% 1,38% 2,36% 10,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 90,98% 89,82% 82,31% 82,12% 59,11% 52,41% 48,58% 43,21% 48,08% 39,02%
Soliditet 78,84% 79,07% 76,69% 80,20% 77,56% 55,84% 55,63% 72,88% 79,91% 61,29%
Kassalikviditet 465,45% 472,09% 421,97% 497,48% 434,55% 219,85% 217,73% 349,21% 488,10% 260,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...