Visa allt om O Bohlin Gruppen AB
Visa allt om O Bohlin Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -341 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 7 000 15 490 -3
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 7 000 15 790 -58
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 071 34 071 34 071 34 071 11 500 11 500 1 500 1 500 1 500 2 772
Omsättningstillgångar 47 47 47 47 22 617 22 617 32 617 33 318 34 057 17 984
Tillgångar 34 117 34 117 34 117 34 117 34 117 34 117 34 117 34 818 35 557 20 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 032 34 032 34 032 34 032 34 032 34 032 34 032 34 732 35 473 20 183
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 85 85 85 85 85 85 85 85 573
Skulder och eget kapital 34 117 34 117 34 117 34 117 34 117 34 117 34 117 34 818 35 557 20 756
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 700 750 2 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 -341 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,76% 97,24%
Kassalikviditet 55,29% 55,29% 55,29% 55,29% 26 608,24% 26 608,24% 38 372,94% 39 197,65% 40 067,06% 3 138,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...