allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Polykemi Holding AB

ORG.NR: 556622-5065
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 863 399 766 475 687 444  
  Övrig omsättning (TKR) 7 433 7 596 7 798  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 57 932 33 201 38 434  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 58 347 32 790 38 094  
  Årets resultat (TKR) 43 916 25 579 27 466  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 165 720 152 884 112 016  
  Omsättningstillgångar (TKR) 311 832 292 240 282 149  
  Tillgångar (TKR) 477 552 445 124 394 165  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 336 043 304 117 280 198  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 30 741 29 108 27 791  
  Långfristiga skulder (TKR) 20 344 32 890 13 761  
  Kortfristiga skulder (TKR) 90 424 79 009 72 415  
  Skulder och eget kapital (TKR) 477 552 445 124 394 165  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 5 085 5 883 4 913  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 83 296 79 199 70 741  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 34 505 32 120 29 547  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 242 236 214  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 568 3 248 3 212  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 527 511 507  
  Nettoomsättningförändring 12,65 % 11,50 % -3,55 %  
  Vinstmarginal 6,89 % 4,43 % 5,63 %  
  Bruttovinstmarginal 33,80 % 33,66 % 34,48 %  
  Soliditet 70,37 % 68,32 % 71,09 %  
  Kassalikviditet 184,80 % 204,25 % 219,12 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -13 -15 -13  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 34 100 11 344 15 369  
  Årets resultat (TKR) 34 650 11 994 15 511  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 82 740 82 740 82 740  
  Omsättningstillgångar (TKR) 35 125 12 964 16 955  
  Tillgångar (TKR) 117 865 95 704 99 695  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 104 052 81 899 85 903  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 13 761 13 761 13 761  
  Kortfristiga skulder (TKR) 52 44 31  
  Skulder och eget kapital (TKR) 117 865 95 704 99 695  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 30 000 12 498 15 999  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 88,28 % 85,58 % 86,17 %  
  Kassalikviditet 67 548,08 % 29 463,64 % 54 693,55 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X