Visa allt om Polykemi Holding AB
Visa allt om Polykemi Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 863 399 766 475 687 444 712 780 912 426 841 441 552 966 677 750 686 768 673 225
Övrig omsättning 7 433 7 596 7 798 5 181 16 051 13 556 953 187 2 651 7 393
Rörelseresultat (EBIT) 57 932 33 201 38 434 28 127 57 345 68 190 42 711 19 006 37 145 22 552
Resultat efter finansnetto 58 347 32 790 38 094 26 722 53 287 64 374 44 208 23 194 35 391 22 309
Årets resultat 43 916 25 579 27 466 22 969 38 398 47 954 32 874 13 035 24 143 15 684
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 720 152 884 112 016 117 963 128 468 122 390 125 372 139 212 131 767 133 580
Omsättningstillgångar 311 832 292 240 282 149 251 579 297 190 332 455 217 737 247 991 296 390 280 498
Tillgångar 477 552 445 124 394 165 369 542 425 658 454 845 343 109 387 203 428 157 414 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 043 304 117 280 198 263 615 257 887 231 439 220 557 198 362 192 876 172 884
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200
Avsättningar (tkr) 30 741 29 108 27 791 26 512 29 535 25 617 23 489 22 818 22 063 21 926
Långfristiga skulder 20 344 32 890 13 761 13 761 15 910 19 330 20 330 30 955 30 981 38 593
Kortfristiga skulder 90 424 79 009 72 415 65 654 122 326 178 457 78 733 135 068 182 237 180 875
Skulder och eget kapital 477 552 445 124 394 165 369 542 425 658 454 845 343 109 387 203 428 157 414 078
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 085 5 883 4 913 4 934 6 217 5 605 4 435 4 262 3 504 3 459
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 83 296 79 199 70 741 70 626 75 537 68 564 60 007 61 351 58 988 56 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 34 505 32 120 29 547 28 418 30 032 28 254 25 069 24 983 24 968 23 720
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 870 832 774 071 695 242 717 961 928 477 854 997 553 919 677 937 689 419 680 618
Nyckeltal
Antal anställda 242 236 214 220 235 218 192 195 203 202
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 568 3 248 3 212 3 240 3 883 3 860 2 880 3 476 3 383 3 333
Personalkostnader per anställd (tkr) 527 511 507 487 489 482 480 478 443 424
Rörelseresultat, EBITDA 78 318 52 298 54 753 45 191 74 284 84 058 60 943 36 521 53 026 37 840
Nettoomsättningförändring 12,65% 11,50% -3,55% -21,88% 8,44% 52,17% -18,41% -1,31% 2,01% -%
Du Pont-modellen 12,47% 7,63% 9,82% 7,72% 13,53% 15,10% 13,74% 8,17% 10,07% 7,01%
Vinstmarginal 6,89% 4,43% 5,63% 4,00% 6,31% 8,16% 8,53% 4,67% 6,28% 4,31%
Bruttovinstmarginal 33,80% 33,66% 34,48% 37,32% 30,26% 32,49% 44,56% 31,68% 30,27% 28,75%
Rörelsekapital/omsättning 25,64% 27,82% 30,51% 26,08% 19,16% 18,30% 25,14% 16,66% 16,62% 14,80%
Soliditet 70,37% 68,32% 71,09% 71,34% 60,59% 50,88% 64,28% 51,23% 45,05% 41,75%
Kassalikviditet 184,80% 204,25% 219,12% 207,84% 134,28% 117,37% 151,35% 78,09% 79,20% 74,45%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -15 -13 -13 0 0 -1 -2 0 -1
Resultat efter finansnetto 34 100 11 344 15 369 7 347 18 528 18 453 58 453 6 451 11 760 3 339
Årets resultat 34 650 11 994 15 511 7 558 18 703 18 538 58 584 6 935 11 895 3 767
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 82 740 82 740 82 740 82 740 82 740 82 740 32 740 32 740 32 740 32 940
Omsättningstillgångar 35 125 12 964 16 955 12 951 20 784 17 819 63 096 12 401 16 244 10 331
Tillgångar 117 865 95 704 99 695 95 691 103 524 100 559 95 836 45 141 48 984 43 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 052 81 899 85 903 81 900 89 569 85 368 80 690 30 270 34 113 25 763
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 761 13 761 13 761 13 761 13 761 14 830 14 830 14 830 14 830 14 830
Kortfristiga skulder 52 44 31 30 194 361 316 41 41 2 679
Skulder och eget kapital 117 865 95 704 99 695 95 691 103 524 100 559 95 836 45 141 48 984 43 271
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 30 000 12 498 15 999 12 015 15 816 15 003 15 003 9 306 8 301 8 301
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -13 -15 -13 -13 0 0 -1 -2 0 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 88,28% 85,58% 86,17% 85,59% 86,52% 84,89% 84,20% 67,06% 69,64% 59,54%
Kassalikviditet 67 548,08% 29 463,64% 54 693,55% 43 170,00% 10 713,40% 4 936,01% 19 967,09% 30 246,34% 39 619,51% 385,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...