Visa allt om HRT Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 30 384 573 557 600 538 503
Övrig omsättning - - - - 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -57 -215 -177 -178 268 412 402 453 378 341
Resultat efter finansnetto -45 -176 -143 -367 216 200 140 361 391 467
Årets resultat 44 -61 -55 -233 109 71 33 150 229 221
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 786 835 946 895 1 786 2 289 2 903 3 105 2 474 1 373
Omsättningstillgångar 108 155 164 268 316 630 832 1 073 1 049 872
Tillgångar 894 990 1 110 1 162 2 102 2 919 3 734 4 179 3 523 2 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 239 301 355 719 737 787 874 824 595
Obeskattade reserver 178 268 382 471 605 552 509 476 362 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 450 1 350 2 020 2 470 2 020 1 170
Kortfristiga skulder 433 483 427 336 329 279 419 359 318 207
Skulder och eget kapital 894 990 1 110 1 162 2 102 2 919 3 734 4 179 3 523 2 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 50 30 50 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 39
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 130 128 120 120 100 0
Omsättning 0 0 0 30 396 573 557 600 538 503
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 30 384 573 557 600 - 503
Personalkostnader per anställd (tkr) 5 65 45 67 26 20 19 24 - 48
Rörelseresultat, EBITDA -57 -215 -177 -178 268 412 402 454 379 342
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -92,19% -32,98% 2,87% -7,17% 11,52% 6,96% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -15,32% 17,46% 14,49% 11,68% 14,12% 12,97% 22,63%
Vinstmarginal -% -% -% -593,33% 95,57% 73,82% 78,28% 98,33% 84,94% 100,99%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -226,67% -3,39% 61,26% 74,15% 119,00% 135,87% 132,21%
Soliditet 47,19% 45,26% 52,48% 60,42% 55,42% 39,19% 30,89% 29,12% 30,79% 35,26%
Kassalikviditet 24,94% 32,09% 38,41% 79,76% 96,05% 225,81% 198,57% 298,89% 329,87% 421,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...