Visa allt om HRT Konsult AB
Visa allt om HRT Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 30 384 573 557 600 538
Övrig omsättning - - - - - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -57 -215 -177 -178 268 412 402 453 378
Resultat efter finansnetto -179 -45 -176 -143 -367 216 200 140 361 391
Årets resultat -71 44 -61 -55 -233 109 71 33 150 229
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 734 786 835 946 895 1 786 2 289 2 903 3 105 2 474
Omsättningstillgångar 19 108 155 164 268 316 630 832 1 073 1 049
Tillgångar 753 894 990 1 110 1 162 2 102 2 919 3 734 4 179 3 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 283 239 301 355 719 737 787 874 824
Obeskattade reserver 70 178 268 382 471 605 552 509 476 362
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 450 1 350 2 020 2 470 2 020
Kortfristiga skulder 471 433 483 427 336 329 279 419 359 318
Skulder och eget kapital 753 894 990 1 110 1 162 2 102 2 919 3 734 4 179 3 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 50 30 50 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 128 120 120 100
Omsättning 0 0 0 0 30 396 573 557 600 538
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 30 384 573 557 600 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 5 65 45 67 26 20 19 24 -
Rörelseresultat, EBITDA -53 -57 -215 -177 -178 268 412 402 454 379
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -92,19% -32,98% 2,87% -7,17% 11,52% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -15,32% 17,46% 14,49% 11,68% 14,12% 12,97%
Vinstmarginal -% -% -% -% -593,33% 95,57% 73,82% 78,28% 98,33% 84,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -226,67% -3,39% 61,26% 74,15% 119,00% 135,87%
Soliditet 35,41% 47,19% 45,26% 52,48% 60,42% 55,42% 39,19% 30,89% 29,12% 30,79%
Kassalikviditet 4,03% 24,94% 32,09% 38,41% 79,76% 96,05% 225,81% 198,57% 298,89% 329,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...