Visa allt om Saltsjö-Boo Industrifastigheter AB
Visa allt om Saltsjö-Boo Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 188 17 608 13 778 15 885 14 530 13 484 15 674 15 440 15 422 17 366
Övrig omsättning - - - 75 23 - 95 61 - -
Rörelseresultat (EBIT) 481 1 140 425 687 783 142 68 45 181 580
Resultat efter finansnetto 441 1 045 293 569 764 124 -2 12 166 563
Årets resultat 30 586 52 174 474 130 57 44 65 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 748 4 043 4 464 4 678 1 184 1 177 1 083 1 080 1 172 1 752
Omsättningstillgångar 2 460 4 937 2 691 3 475 3 795 1 997 3 120 3 141 2 240 4 251
Tillgångar 7 208 8 980 7 156 8 154 4 979 3 174 4 204 4 222 3 412 6 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 392 1 137 552 500 1 026 551 421 364 320 255
Obeskattade reserver 1 530 1 130 840 615 285 166 220 300 349 444
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 437 2 039 3 122 3 140 736 413 1 173 620 920 984
Kortfristiga skulder 2 850 4 674 2 642 3 899 2 932 2 043 2 390 2 938 1 822 4 320
Skulder och eget kapital 7 208 8 980 7 156 8 154 4 979 3 174 4 204 4 222 3 412 6 003
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 100 293 175 303 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 803 1 562 939 1 142 1 146 1 032 1 173 892 969 851
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 800 640 518 559 537 605 375 587 684 671
Utdelning till aktieägare 0 650 0 0 700 0 0 0 0 0
Omsättning 17 188 17 608 13 778 15 960 14 553 13 484 15 769 15 501 15 422 17 366
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 4 4 4 5 5 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 438 4 402 4 593 3 971 3 633 3 371 3 135 3 088 - 5 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 556 495 432 441 469 359 367 - 662
Rörelseresultat, EBITDA 1 462 1 863 1 142 1 338 1 316 628 498 529 797 977
Nettoomsättningförändring -2,39% 27,80% -13,26% 9,33% 7,76% -13,97% 1,52% 0,12% -11,19% -%
Du Pont-modellen 6,67% 12,69% 5,95% 8,43% 15,75% 4,47% 1,62% 1,11% 6,18% 9,80%
Vinstmarginal 2,80% 6,47% 3,09% 4,32% 5,40% 1,05% 0,43% 0,30% 1,37% 3,39%
Bruttovinstmarginal 34,15% 30,14% 28,03% 31,84% 33,30% 29,52% 29,11% 29,95% 29,91% 26,12%
Rörelsekapital/omsättning -2,27% 1,49% 0,36% -2,67% 5,94% -0,34% 4,66% 1,31% 2,71% -0,40%
Soliditet 22,00% 22,48% 16,87% 11,69% 24,83% 21,21% 13,87% 13,74% 16,74% 9,57%
Kassalikviditet 86,32% 105,63% 101,85% 89,13% 129,43% 97,75% 130,54% 106,91% 122,94% 98,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...