Visa allt om Höörs VVS & Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 936 2 885 2 695 3 687 3 057 2 044 2 311 2 286 2 392 2 169
Övrig omsättning - - 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 -19 25 2 -73 47 96 5 10 18
Resultat efter finansnetto 18 -27 17 -10 -80 46 96 5 11 17
Årets resultat 11 -27 7 -13 -15 33 52 0 1 9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 29 58 87 116 0 1 6 10 15
Omsättningstillgångar 732 764 783 681 782 782 613 593 717 622
Tillgångar 732 793 841 768 898 782 615 599 728 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 206 233 227 240 265 232 180 181 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 65 69 50 50 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 108 85 111 261 0 0 47 0 31
Kortfristiga skulder 476 479 522 432 397 453 314 322 498 382
Skulder och eget kapital 732 793 841 768 898 782 615 599 728 637
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 325 263 220 325 330 189 320 300 350 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 680 582 581 631 566 361 232 292 380 237
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 431 368 356 386 323 246 255 247 255 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Omsättning 2 936 2 885 2 701 3 687 3 057 2 044 2 311 2 286 2 392 2 169
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 979 962 898 1 229 764 681 1 156 762 797 1 085
Personalkostnader per anställd (tkr) 477 427 390 450 309 276 408 284 340 347
Rörelseresultat, EBITDA 51 10 54 31 -44 48 101 10 15 23
Nettoomsättningförändring 1,77% 7,05% -26,91% 20,61% 49,56% -11,55% 1,09% -4,43% 10,28% -%
Du Pont-modellen 3,01% -2,40% 2,97% 0,26% -8,13% 6,01% 15,77% 1,00% 1,51% 2,83%
Vinstmarginal 0,75% -0,66% 0,93% 0,05% -2,39% 2,30% 4,20% 0,26% 0,46% 0,83%
Bruttovinstmarginal 62,60% 59,13% 57,81% 48,30% 51,98% 57,73% 52,36% 49,83% 54,22% 44,72%
Rörelsekapital/omsättning 8,72% 9,88% 9,68% 6,75% 12,59% 16,10% 12,94% 11,85% 9,16% 11,07%
Soliditet 29,78% 25,98% 27,71% 29,56% 26,73% 40,01% 45,80% 36,06% 29,81% 33,23%
Kassalikviditet 92,23% 101,67% 105,17% 97,92% 137,03% 133,77% 153,50% 113,66% 106,43% 130,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...