Visa allt om Höörs VVS & Energi AB
Visa allt om Höörs VVS & Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 297 2 936 2 885 2 695 3 687 3 057 2 044 2 311 2 286 2 392
Övrig omsättning 39 - - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 265 22 -19 25 2 -73 47 96 5 10
Resultat efter finansnetto 263 18 -27 17 -10 -80 46 96 5 11
Årets resultat 200 11 -27 7 -13 -15 33 52 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 29 58 87 116 0 1 6 10
Omsättningstillgångar 933 732 764 783 681 782 782 613 593 717
Tillgångar 933 732 793 841 768 898 782 615 599 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 418 218 206 233 227 240 265 232 180 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 65 69 50 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 38 108 85 111 261 0 0 47 0
Kortfristiga skulder 503 476 479 522 432 397 453 314 322 498
Skulder och eget kapital 933 732 793 841 768 898 782 615 599 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 325 263 220 325 330 189 320 300 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 113 680 582 581 631 566 361 232 292 380
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 470 431 368 356 386 323 246 255 247 255
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 3 336 2 936 2 885 2 701 3 687 3 057 2 044 2 311 2 286 2 392
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 824 979 962 898 1 229 764 681 1 156 762 797
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 477 427 390 450 309 276 408 284 340
Rörelseresultat, EBITDA 265 51 10 54 31 -44 48 101 10 15
Nettoomsättningförändring 12,30% 1,77% 7,05% -26,91% 20,61% 49,56% -11,55% 1,09% -4,43% -%
Du Pont-modellen 28,40% 3,01% -2,40% 2,97% 0,26% -8,13% 6,01% 15,77% 1,00% 1,51%
Vinstmarginal 8,04% 0,75% -0,66% 0,93% 0,05% -2,39% 2,30% 4,20% 0,26% 0,46%
Bruttovinstmarginal 66,64% 62,60% 59,13% 57,81% 48,30% 51,98% 57,73% 52,36% 49,83% 54,22%
Rörelsekapital/omsättning 13,04% 8,72% 9,88% 9,68% 6,75% 12,59% 16,10% 12,94% 11,85% 9,16%
Soliditet 44,80% 29,78% 25,98% 27,71% 29,56% 26,73% 40,01% 45,80% 36,06% 29,81%
Kassalikviditet 120,87% 92,23% 101,67% 105,17% 97,92% 137,03% 133,77% 153,50% 113,66% 106,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...