Visa allt om Idevio AB
Visa allt om Idevio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 9 164 7 228 5 916 4 385 6 037 5 615 4 720 3 837 2 487 2 716
Övrig omsättning 350 437 287 373 1 804 - 203 58 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 428 1 111 1 175 -2 706 261 118 180 94 55 34
Resultat efter finansnetto 1 416 1 089 1 155 -2 722 242 100 198 119 41 10
Årets resultat 1 181 1 089 1 155 -2 661 131 70 140 115 41 10
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 933 1 111 1 215 1 483 3 616 2 594 2 289 1 991 1 497 913
Omsättningstillgångar 7 480 5 782 4 552 2 137 2 995 4 047 3 990 3 204 3 396 3 241
Tillgångar 8 414 6 894 5 767 3 620 6 611 6 641 6 280 5 195 4 893 4 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 996 3 136 2 327 1 172 3 833 3 702 3 632 3 491 3 228 3 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 583 587 594 604 620 636 649 667 717 692
Kortfristiga skulder 3 835 3 170 2 845 1 844 2 096 2 303 1 999 1 036 949 275
Skulder och eget kapital 8 414 6 894 5 767 3 620 6 611 6 641 6 280 5 195 4 893 4 154
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 772 724 680 864 797 650 648 609 191
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 291 1 927 1 581 2 203 2 986 2 465 2 141 1 717 1 038 1 008
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 287 1 132 915 1 023 1 394 1 162 1 027 916 565 374
Utdelning till aktieägare 671 321 280 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 514 7 665 6 203 4 758 7 841 5 615 4 923 3 895 2 488 2 716
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 9 11 9 7 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 309 1 205 986 487 549 624 674 640 497 543
Personalkostnader per anställd (tkr) 668 651 541 439 484 402 441 417 296 279
Rörelseresultat, EBITDA 1 899 1 592 1 720 -229 1 023 728 804 636 414 241
Nettoomsättningförändring 26,78% 22,18% 34,91% -27,36% 7,52% 18,96% 23,01% 54,28% -8,43% -%
Du Pont-modellen 17,09% 16,19% 20,50% -74,39% 4,10% 1,81% 3,74% 3,02% 1,45% 0,82%
Vinstmarginal 15,69% 15,44% 19,98% -61,41% 4,49% 2,14% 4,98% 4,09% 2,85% 1,25%
Bruttovinstmarginal 84,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,83% 98,15% 98,97%
Rörelsekapital/omsättning 39,78% 36,14% 28,85% 6,68% 14,89% 31,06% 42,18% 56,50% 98,39% 109,20%
Soliditet 47,49% 45,49% 40,35% 32,38% 58,67% 55,74% 57,83% 67,20% 65,97% 76,72%
Kassalikviditet 195,05% 182,40% 160,00% 115,89% 142,89% 175,73% 199,60% 309,27% 357,85% 1 178,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...