Visa allt om Kempe Montage & Tekniktjänst AB
Visa allt om Kempe Montage & Tekniktjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 15 35 665 670 744 721 1 141 1 186
Övrig omsättning - - - 17 - - - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -18 -29 -89 52 -21 -72 -19 -58 273
Resultat efter finansnetto -2 -26 -37 -98 45 -28 -83 -43 -81 259
Årets resultat -2 -26 -37 -98 45 -28 -83 1 0 123
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 27 37 47 66 86 128 198 269 236
Omsättningstillgångar 111 112 111 137 195 220 291 292 401 416
Tillgångar 111 139 148 184 261 306 420 490 671 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 86 24 50 72 169 125 153 236 235 235
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 46 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 100 90 100 27 95 154 143 185 133
Kortfristiga skulder 25 15 8 12 64 87 113 111 205 156
Skulder och eget kapital 111 139 148 184 261 306 420 490 671 652
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 230 199 207 144 233 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 102 67 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 9 0 2 53 9 60 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 3 72 63 73 48 83 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 15 52 665 670 744 728 1 141 1 186
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 1 1 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 665 670 372 721 571 593
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 303 264 169 204 190 98
Rörelseresultat, EBITDA -2 -8 -18 -70 73 19 -11 52 6 333
Nettoomsättningförändring -100,00% -93,33% -57,14% -94,74% -0,75% -9,95% 3,19% -36,81% -3,79% -%
Du Pont-modellen -% -12,95% -19,59% -48,37% 19,92% -6,86% -17,14% -3,88% -8,64% 41,87%
Vinstmarginal -% -1 800,00% -193,33% -254,29% 7,82% -3,13% -9,68% -2,64% -5,08% 23,02%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -13,33% 45,71% 84,21% 75,37% 85,62% 81,00% 65,82% 77,32%
Rörelsekapital/omsättning -% 9 700,00% 686,67% 357,14% 19,70% 19,85% 23,92% 25,10% 17,18% 21,92%
Soliditet 77,48% 17,27% 33,78% 39,13% 64,75% 40,85% 36,43% 48,16% 39,96% 50,18%
Kassalikviditet 4,00% 13,33% 12,50% 225,00% 132,81% 97,70% 114,16% 115,32% 114,15% 123,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...