Visa allt om Sista versen 29172 AB
Visa allt om Sista versen 29172 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 436 4 452 4 251 4 658 3 499 2 801 2 604 2 820 2 728 2 466
Övrig omsättning 5 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 326 166 -47 -86 -39 -100 332 299 33
Resultat efter finansnetto 35 326 165 -47 -83 -38 -103 335 300 34
Årets resultat 27 258 165 -47 -83 -38 -33 241 169 34
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 5 9 16 8 11 2 5 9
Omsättningstillgångar 495 1 564 1 281 1 168 1 292 1 397 1 328 1 566 1 253 850
Tillgångar 495 1 566 1 286 1 178 1 308 1 405 1 339 1 569 1 258 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 448 290 125 172 255 294 499 257 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 71 71 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 319 1 118 995 1 053 1 136 1 150 1 045 999 929 770
Skulder och eget kapital 495 1 566 1 286 1 178 1 308 1 405 1 339 1 569 1 258 858
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 141 - - - 0 31 231 236 210 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 1 636 1 490 1 972 1 931 1 559 1 377 1 318 1 296 1 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 65 728 759 758 780 721 630 677 655 620
Utdelning till aktieägare 0 300 100 0 0 0 0 172 0 0
Omsättning 441 4 452 4 251 4 658 3 499 2 801 2 604 2 820 2 728 2 466
Nyckeltal
Antal anställda 1 8 9 10 10 11 10 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 436 557 472 466 350 255 260 353 303 274
Personalkostnader per anställd (tkr) 206 297 251 274 272 211 225 280 241 229
Rörelseresultat, EBITDA 38 329 170 -41 -82 -37 -95 334 303 42
Nettoomsättningförändring -90,21% 4,73% -8,74% 33,12% 24,92% 7,57% -7,66% 3,37% 10,62% -%
Du Pont-modellen 7,68% 20,88% 12,99% -3,90% -6,27% -2,70% -7,47% 21,35% 23,85% 3,96%
Vinstmarginal 8,72% 7,35% 3,93% -0,99% -2,34% -1,36% -3,84% 11,88% 11,00% 1,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,37% 10,02% 6,73% 2,47% 4,46% 8,82% 10,87% 20,11% 11,88% 3,24%
Soliditet 35,35% 28,61% 22,55% 10,61% 13,15% 18,15% 21,96% 35,06% 24,49% 10,37%
Kassalikviditet 155,17% 139,89% 128,74% 110,92% 113,73% 121,48% 127,08% 156,76% 134,88% 110,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...