Visa allt om T.N. Consulting i Nässjö AB
Visa allt om T.N. Consulting i Nässjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 655 1 014 1 179
Övrig omsättning - - - - - - 16 - 37 -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -11 -11 -16 -28 -42 -8 -73 215 347
Resultat efter finansnetto -10 -10 -11 -16 -24 -31 10 -30 249 367
Årets resultat -10 -10 -11 -16 -24 -31 77 109 175 260
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 100 145 424 126
Omsättningstillgångar 283 444 604 765 931 1 111 1 167 1 266 1 300 1 641
Tillgångar 283 444 604 765 931 1 111 1 267 1 410 1 725 1 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 274 434 594 755 921 1 070 1 227 1 250 1 241 1 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 97 280 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 10 10 10 41 41 64 203 267
Skulder och eget kapital 283 444 604 765 931 1 111 1 267 1 410 1 725 1 768
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 234 358 357
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 197 231 219
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 125 125 100 100 154
Omsättning 0 0 0 0 0 0 16 655 1 051 1 179
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 328 507 590
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 238 314 314
Rörelseresultat, EBITDA -11 -11 -11 -16 -28 -42 -8 36 224 356
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -35,40% -13,99% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -2,13% 14,49% 20,76%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -4,58% 24,65% 31,13%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 183,51% 108,19% 116,54%
Soliditet 96,82% 97,75% 98,34% 98,69% 98,93% 96,31% 96,84% 93,61% 83,63% 80,35%
Kassalikviditet 2 830,00% 4 440,00% 6 040,00% 7 650,00% 9 310,00% 2 709,76% 2 846,34% 1 978,12% 640,39% 614,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...