Visa allt om SkåneMedia Försäljnings AB
Visa allt om SkåneMedia Försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 32 511 33 690 39 216 49 965 10 207 0 0 48 745 49 706 49 142
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 448 -10 357 -22 051 -6 017 597 0 0 -377 2 742 4 404
Resultat efter finansnetto -12 612 -10 667 -22 322 -6 114 588 0 0 -377 2 751 4 402
Årets resultat -112 0 -17 437 -4 667 432 0 0 -377 1 956 3 136
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 736 716 724 789 0 0 0 10 10 10
Omsättningstillgångar 15 138 22 025 24 109 12 029 15 043 2 948 2 948 13 388 13 386 10 305
Tillgångar 15 874 22 741 24 833 12 818 15 043 2 948 2 948 13 398 13 396 10 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 232 232 119 2 943 2 948 2 948 2 948 3 046 1 090
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 407 919 3 529 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 347 21 590 21 072 12 699 12 100 0 0 10 450 10 350 9 225
Skulder och eget kapital 15 874 22 741 24 833 12 818 15 043 2 948 2 948 13 398 13 396 10 315
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 941 21 461 25 423 22 182 3 915 - 0 31 256 28 993 28 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 689 9 248 11 035 8 974 1 504 - 0 11 069 11 969 11 049
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 511 33 690 39 216 49 965 10 207 0 0 48 745 49 706 49 142
Nyckeltal
Antal anställda 47 53 56 63 11 - 0 91 86 83
Nettoomsättning per anställd (tkr) 692 636 700 793 928 - - 536 578 592
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 585 658 502 498 - - 482 485 475
Rörelseresultat, EBITDA -12 448 -10 357 -22 051 -6 017 597 0 0 -377 2 742 4 404
Nettoomsättningförändring -3,50% -14,09% -21,51% 389,52% -% -% -100,00% -1,93% 1,15% -%
Du Pont-modellen -78,42% -45,54% -88,80% -46,90% 3,97% -% -% -2,81% 20,54% 42,70%
Vinstmarginal -38,29% -30,74% -56,23% -12,03% 5,85% -% -% -0,77% 5,53% 8,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 99,99% 99,95%
Rörelsekapital/omsättning -0,64% 1,29% 7,74% -1,34% 28,83% -% -% 6,03% 6,11% 2,20%
Soliditet 0,76% 1,02% 0,93% 0,93% 19,56% 100,00% 100,00% 22,00% 22,74% 10,57%
Kassalikviditet 98,64% 102,01% 114,41% 94,72% 124,32% -% -% 128,11% 129,33% 111,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...