Visa allt om Ilse Jacobsen i Hornbaek AB
Visa allt om Ilse Jacobsen i Hornbaek AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 107 3 347 2 822 2 423 3 730 3 198 2 805 3 114 3 117 2 539
Övrig omsättning - - 19 6 138 66 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 688 198 758 155 328 -616 -96 365 59 21
Resultat efter finansnetto 647 195 751 126 303 -635 -121 322 21 -16
Årets resultat 365 112 502 126 303 -635 -38 171 8 29
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 3 5 6 8
Omsättningstillgångar 3 329 3 740 1 643 1 207 1 212 1 521 1 487 1 849 1 754 1 546
Tillgångar 3 329 3 740 1 643 1 207 1 212 1 523 1 490 1 853 1 760 1 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 188 823 710 209 83 -220 415 453 282 273
Obeskattade reserver 359 189 139 0 0 0 0 83 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 200 157 109 350 342 263 331
Kortfristiga skulder 1 782 2 728 793 799 972 1 634 725 975 1 215 949
Skulder och eget kapital 3 329 3 740 1 643 1 207 1 212 1 523 1 490 1 853 1 760 1 554
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 221 649 676 714 720 697 666 613 546 379
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 223 182 175 177 178 175 164 182 159 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 107 3 347 2 841 2 429 3 868 3 264 2 805 3 114 3 117 2 539
Nyckeltal
Antal anställda 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 018 1 116 941 808 1 243 1 066 935 1 038 1 559 846
Personalkostnader per anställd (tkr) 241 288 286 298 302 292 278 266 354 161
Rörelseresultat, EBITDA 688 198 758 155 330 -614 -94 367 61 21
Nettoomsättningförändring 82,46% 18,60% 16,47% -35,04% 16,64% 14,01% -9,92% -0,10% 22,76% -%
Du Pont-modellen 20,67% 5,32% 46,32% 12,92% 27,06% -40,45% -6,38% 19,70% 3,35% 1,35%
Vinstmarginal 11,27% 5,95% 26,97% 6,44% 8,79% -19,26% -3,39% 11,72% 1,89% 0,83%
Bruttovinstmarginal 44,87% 44,79% 75,02% 63,43% 42,04% 18,48% 40,86% 48,94% 34,42% 30,09%
Rörelsekapital/omsättning 25,33% 30,24% 30,12% 16,84% 6,43% -3,53% 27,17% 28,07% 17,29% 23,51%
Soliditet 44,10% 25,95% 49,45% 17,32% 6,85% -14,45% 27,85% 27,67% 16,02% 17,57%
Kassalikviditet 79,46% 82,37% 93,32% 28,91% 20,06% 13,71% 16,41% 44,72% 12,10% 9,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...