Visa allt om R. Andersson El AB
Visa allt om R. Andersson El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 403 839 684 1 341 1 733 684 805 1 592 1 407 1 417
Övrig omsättning 81 - - - - 3 60 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 488 85 -138 419 420 -146 35 233 218 -61
Resultat efter finansnetto 488 84 -138 419 422 -178 42 235 219 -56
Årets resultat 279 44 1 224 231 -58 27 121 113 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 117 19 129 104 119 35 55 78 22
Omsättningstillgångar 778 434 433 799 964 372 655 759 759 677
Tillgångar 882 551 452 928 1 068 491 690 814 837 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 534 299 255 454 461 230 287 380 351 238
Obeskattade reserver 224 98 74 217 108 0 120 120 58 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Kortfristiga skulder 124 154 123 257 500 261 283 314 428 450
Skulder och eget kapital 882 551 452 928 1 068 491 690 814 837 699
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 330 312 330 360 330 286 250 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 160 154 160 169 490 146 134 151 150 141
Utdelning till aktieägare 275 44 0 200 230 0 0 120 92 0
Omsättning 1 484 839 684 1 341 1 733 687 865 1 595 1 407 1 417
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 403 839 684 1 341 1 733 684 805 1 592 1 407 1 417
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 472 498 530 491 434 386 452 451 443
Rörelseresultat, EBITDA 488 91 -132 425 436 -127 55 256 241 -37
Nettoomsättningförändring 67,22% 22,66% -48,99% -22,62% 153,36% -15,03% -49,43% 13,15% -0,71% -%
Du Pont-modellen 55,33% 15,43% -30,53% 45,15% 39,51% -29,53% 6,09% 28,87% 26,40% -7,73%
Vinstmarginal 34,78% 10,13% -20,18% 31,25% 24,35% -21,20% 5,22% 14,76% 15,71% -3,81%
Bruttovinstmarginal 78,83% 86,05% 79,82% 86,43% 66,01% 80,56% 79,13% 64,07% 70,79% 43,47%
Rörelsekapital/omsättning 46,61% 33,37% 45,32% 40,42% 26,77% 16,23% 46,21% 27,95% 23,53% 16,02%
Soliditet 80,35% 68,14% 69,19% 66,16% 50,62% 46,84% 54,41% 57,30% 46,92% 34,05%
Kassalikviditet 627,42% 281,82% 267,48% 310,89% 192,80% 142,53% 157,95% 241,72% 177,34% 150,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...