Visa allt om R. Andersson El AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 839 684 1 341 1 733 684 805 1 592 1 407 1 417 935
Övrig omsättning - - - - 3 60 3 - - 97
Rörelseresultat (EBIT) 85 -138 419 420 -146 35 233 218 -61 147
Resultat efter finansnetto 84 -138 419 422 -178 42 235 219 -56 143
Årets resultat 44 1 224 231 -58 27 121 113 1 73
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 19 129 104 119 35 55 78 22 31
Omsättningstillgångar 434 433 799 964 372 655 759 759 677 801
Tillgångar 551 452 928 1 068 491 690 814 837 699 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 255 454 461 230 287 380 351 238 302
Obeskattade reserver 98 74 217 108 0 120 120 58 0 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 11 41
Kortfristiga skulder 154 123 257 500 261 283 314 428 450 427
Skulder och eget kapital 551 452 928 1 068 491 690 814 837 699 832
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 312 330 360 330 286 250 300 300 300 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 154 160 169 490 146 134 151 150 141 129
Utdelning till aktieägare 44 0 200 230 0 0 120 92 0 65
Omsättning 839 684 1 341 1 733 687 865 1 595 1 407 1 417 1 032
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 839 684 1 341 1 733 684 805 1 592 1 407 1 417 935
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 498 530 491 434 386 452 451 443 398
Rörelseresultat, EBITDA 91 -132 425 436 -127 55 256 241 -37 168
Nettoomsättningförändring 22,66% -48,99% -22,62% 153,36% -15,03% -49,43% 13,15% -0,71% 51,55% -%
Du Pont-modellen 15,43% -30,53% 45,15% 39,51% -29,53% 6,09% 28,87% 26,40% -7,73% 17,67%
Vinstmarginal 10,13% -20,18% 31,25% 24,35% -21,20% 5,22% 14,76% 15,71% -3,81% 15,72%
Bruttovinstmarginal 86,05% 79,82% 86,43% 66,01% 80,56% 79,13% 64,07% 70,79% 43,47% 71,76%
Rörelsekapital/omsättning 33,37% 45,32% 40,42% 26,77% 16,23% 46,21% 27,95% 23,53% 16,02% 40,00%
Soliditet 68,14% 69,19% 66,16% 50,62% 46,84% 54,41% 57,30% 46,92% 34,05% 41,66%
Kassalikviditet 281,82% 267,48% 310,89% 192,80% 142,53% 157,95% 241,72% 177,34% 150,44% 187,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...