Visa allt om Göran Härngren Consulting AB
Visa allt om Göran Härngren Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 571 430 387 1 228 1 122 790 1 088 922 1 090 1 253
Övrig omsättning - - - 25 15 72 19 4 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 114 53 1 284 176 44 260 103 4 28
Resultat efter finansnetto 96 43 5 279 150 54 290 58 6 28
Årets resultat 57 23 4 154 101 38 221 43 4 20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 25 42 21 32 175 166 127 51 69
Omsättningstillgångar 630 570 587 736 1 003 281 504 187 536 618
Tillgångar 635 596 631 757 1 036 457 670 313 587 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 440 433 460 506 401 350 363 192 199 195
Obeskattade reserver 107 83 70 70 0 0 0 0 22 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 80 101 181 634 106 308 122 367 470
Skulder och eget kapital 635 596 631 757 1 036 457 670 313 587 687
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 61 287 400 327 355 334 358 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 165 86 87 94 62 11 0 0 76 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 61 55 59 232 265 235 240 239 306 250
Utdelning till aktieägare 100 50 50 50 50 50 50 50 50 0
Omsättning 571 430 387 1 253 1 137 862 1 107 926 1 090 1 257
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 571 430 387 1 228 1 122 790 1 088 922 1 090 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) 249 169 148 668 762 598 613 596 777 757
Rörelseresultat, EBITDA 114 58 10 290 183 53 269 123 27 50
Nettoomsättningförändring 32,79% 11,11% -68,49% 9,45% 42,03% -27,39% 18,00% -15,41% -13,01% -%
Du Pont-modellen 14,96% 9,23% 0,63% 37,52% 16,99% 11,82% 43,43% 32,91% 1,19% 4,08%
Vinstmarginal 16,64% 12,79% 1,03% 23,13% 15,69% 6,84% 26,75% 11,17% 0,64% 2,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,66%
Rörelsekapital/omsättning 94,92% 113,95% 125,58% 45,20% 32,89% 22,15% 18,01% 7,05% 15,50% 11,81%
Soliditet 82,43% 83,51% 81,55% 73,66% 38,71% 76,59% 54,18% 61,34% 36,60% 30,69%
Kassalikviditet 715,91% 712,50% 581,19% 406,63% 158,20% 265,09% 163,64% 153,28% 146,05% 131,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...