Visa allt om Hayfields Häst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 558 591 405 252 572 355 475 264 2 189 253
Övrig omsättning - - - 384 - - - 10 - 11
Rörelseresultat (EBIT) -188 -272 -330 -188 -68 -439 -517 -630 1 257 -323
Resultat efter finansnetto -188 -272 -329 -185 -67 -439 -510 -620 1 260 -323
Årets resultat -135 -272 -329 -185 174 -180 -2 -2 611 -188
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 200 3 345 3 491 3 050 2 876 3 070 3 272 3 378 3 589 3 412
Omsättningstillgångar 495 566 919 2 040 2 337 1 903 2 124 2 371 2 386 1 289
Tillgångar 3 695 3 911 4 410 5 089 5 214 4 973 5 396 5 749 5 974 4 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 186 3 321 3 593 3 922 4 607 4 433 4 613 4 915 4 917 4 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 260 260 260 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 509 590 817 1 167 607 540 523 574 798 396
Skulder och eget kapital 3 695 3 911 4 410 5 089 5 214 4 973 5 396 5 749 5 974 4 701
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 240 205 105 80 150 160 185 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 75 83 64 33 25 47 52 53 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 300 0 0
Omsättning 558 591 405 636 572 355 475 274 2 189 264
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 558 591 405 252 572 355 475 264 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 323 269 139 106 198 212 273 - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -126 -174 -25 126 -241 -313 -420 1 534 -57
Nettoomsättningförändring -5,58% 45,93% 60,71% -55,94% 61,13% -25,26% 79,92% -87,94% 765,22% -%
Du Pont-modellen -5,09% -6,95% -7,46% -3,62% -1,29% -8,83% -9,41% -10,77% 21,09% -6,87%
Vinstmarginal -33,69% -46,02% -81,23% -73,02% -11,71% -123,66% -106,95% -234,47% 57,56% -127,67%
Bruttovinstmarginal 83,69% 70,56% 65,19% -24,60% 70,45% 34,93% 62,32% 63,26% 85,06% 62,06%
Rörelsekapital/omsättning -2,51% -4,06% 25,19% 346,43% 302,45% 383,94% 337,05% 680,68% 72,54% 352,96%
Soliditet 86,22% 84,91% 81,47% 77,07% 88,36% 89,14% 88,96% 88,75% 85,44% 91,60%
Kassalikviditet 44,01% 50,00% 71,97% 146,44% 292,75% 255,93% 318,16% 343,90% 259,27% 246,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...