Visa allt om EVRY One Infrapartner Huskvarna AB
Visa allt om EVRY One Infrapartner Huskvarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 50 955 41 490 40 768 43 549 51 833 40 675 39 316 11 827 4 074 3 143
Övrig omsättning - 1 - - 2 - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 282 3 524 3 114 3 958 5 783 3 020 2 215 1 268 2 203 -140
Resultat efter finansnetto 4 284 3 551 3 140 4 039 5 772 3 009 2 203 1 313 2 202 -133
Årets resultat 958 92 80 18 87 220 205 129 1 687 -133
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 25 105 268 423 257 145 0 34
Omsättningstillgångar 14 468 8 143 9 332 11 373 13 619 9 446 11 625 8 544 1 826 269
Tillgångar 14 468 8 143 9 357 11 478 13 887 9 868 11 882 8 689 1 826 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 074 1 616 1 524 2 045 2 027 1 940 1 720 1 515 1 386 -301
Obeskattade reserver 0 -17 -54 -66 -50 22 27 126 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Kortfristiga skulder 12 394 6 544 7 887 9 499 11 910 7 906 10 134 7 048 441 388
Skulder och eget kapital 14 468 8 143 9 357 11 478 13 887 9 868 11 882 8 689 1 826 303
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 786 687 593 165 165 827
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 740 9 011 9 326 9 869 9 587 7 752 7 750 1 805 767 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 206 3 952 4 049 4 291 4 478 3 585 3 355 894 441 619
Utdelning till aktieägare 1 900 500 0 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 955 41 491 40 768 43 549 51 835 40 675 39 321 11 827 4 074 3 143
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 24 23 23 20 22 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 215 1 804 1 699 1 893 2 254 2 034 1 787 2 365 1 358 1 048
Personalkostnader per anställd (tkr) 674 555 576 627 683 621 552 604 466 611
Rörelseresultat, EBITDA 4 282 3 548 3 194 4 121 5 993 3 184 2 296 1 275 2 213 -122
Nettoomsättningförändring 22,81% 1,77% -6,39% -15,98% 27,43% 3,46% 232,43% 190,30% 29,62% -%
Du Pont-modellen 29,71% 43,68% 33,65% 35,26% 41,65% 30,60% 18,67% 15,13% 121,03% -42,57%
Vinstmarginal 8,43% 8,57% 7,72% 9,29% 11,16% 7,42% 5,64% 11,12% 54,25% -4,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,86%
Rörelsekapital/omsättning 4,07% 3,85% 3,54% 4,30% 3,30% 3,79% 3,79% 12,65% 34,00% -3,79%
Soliditet 14,34% 19,68% 15,84% 17,39% 14,33% 19,82% 14,64% 18,48% 75,90% -99,34%
Kassalikviditet 116,73% 124,43% 118,32% 119,73% 114,06% 119,12% 107,67% 120,96% 414,06% 69,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...