Visa allt om Eva Thuresson Mat & Dryck AB
Visa allt om Eva Thuresson Mat & Dryck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 705 4 115 3 554 4 672 4 726 4 712 4 196 4 673 3 730 3 137
Övrig omsättning 12 22 100 173 65 6 3 23 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 133 128 -160 205 48 163 232 -42 -8 124
Resultat efter finansnetto 116 128 -158 215 47 159 225 -47 -11 122
Årets resultat 114 81 1 148 15 55 49 18 27 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 013 442 514 507 592 565 420 459 467 167
Omsättningstillgångar 1 241 1 444 1 182 1 415 1 232 1 261 1 173 1 188 1 087 1 115
Tillgångar 3 254 1 886 1 697 1 922 1 824 1 826 1 593 1 647 1 554 1 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 068 954 873 873 725 710 669 620 603 576
Obeskattade reserver 199 230 207 369 356 331 249 93 165 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 849 0 0 0 0 20 60 124 140 0
Kortfristiga skulder 1 138 701 616 680 743 765 614 810 646 490
Skulder och eget kapital 3 254 1 886 1 697 1 922 1 824 1 826 1 593 1 647 1 554 1 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 216 216 216 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 491 1 164 1 265 1 390 1 510 1 209 856 1 051 743 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 541 408 413 481 498 423 364 426 365 288
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Omsättning 4 717 4 137 3 654 4 845 4 791 4 718 4 199 4 696 3 730 3 140
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 6 7 6 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 784 823 711 779 675 785 839 935 933 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 316 341 317 289 310 287 340 339 360
Rörelseresultat, EBITDA 243 200 -84 290 126 233 305 45 89 196
Nettoomsättningförändring 14,34% 15,79% -23,93% -1,14% 0,30% 12,30% -10,21% 25,28% 18,90% -%
Du Pont-modellen 4,09% 6,79% -9,31% 11,24% 2,74% 8,98% 14,56% -2,06% -0,13% 9,67%
Vinstmarginal 2,83% 3,11% -4,45% 4,62% 1,06% 3,48% 5,53% -0,73% -0,05% 3,95%
Bruttovinstmarginal 70,44% 71,23% 71,22% 69,35% 71,07% 67,91% 68,30% 66,94% 70,16% 74,94%
Rörelsekapital/omsättning 2,19% 18,06% 15,93% 15,73% 10,35% 10,53% 13,32% 8,09% 11,82% 19,92%
Soliditet 37,59% 60,10% 60,96% 59,57% 54,13% 52,24% 53,52% 41,71% 46,45% 57,00%
Kassalikviditet 92,09% 186,45% 170,94% 193,53% 151,01% 153,59% 175,24% 134,44% 151,39% 210,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...