Visa allt om Irving Invest AB
Visa allt om Irving Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 652 458 673 809 652 591 1 075 1 135 1 366 1 647
Övrig omsättning - - - - 100 - - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 139 -465 -239 149 36 135 419 543 845 1 098
Resultat efter finansnetto 344 884 107 370 243 -39 523 721 992 1 406
Årets resultat 280 619 202 263 133 -155 289 402 544 1 013
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 533 2 766 3 365 3 737 3 540 3 666 3 818 4 756 3 981 2 662
Omsättningstillgångar 2 090 3 729 2 567 2 311 2 404 2 185 2 542 1 296 1 449 2 276
Tillgångar 6 623 6 495 5 932 6 048 5 944 5 851 6 360 6 052 5 430 4 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 817 5 696 5 252 5 200 5 077 5 064 5 339 5 170 4 868 4 424
Obeskattade reserver 690 705 615 770 760 700 640 510 340 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 94 65 78 107 87 381 372 222 414
Skulder och eget kapital 6 623 6 495 5 932 6 048 5 944 5 851 6 360 6 052 5 430 4 938
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 238 348 278 64 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 360 710 670 420 420 12 116 31 82 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 22 35 13 14 7 22 13 35 28
Utdelning till aktieägare 160 159 175 150 140 120 120 120 100 100
Omsättning 652 458 673 809 752 591 1 075 1 135 1 416 1 647
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 326 229 337 405 326 296 538 568 1 366 1 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 379 364 228 233 137 254 173 210 153
Rörelseresultat, EBITDA 152 -462 -237 151 138 219 470 617 1 000 1 164
Nettoomsättningförändring 42,36% -31,95% -16,81% 24,08% 10,32% -45,02% -5,29% -16,91% -17,06% -%
Du Pont-modellen 5,19% 13,61% 1,80% 6,12% 4,09% 4,46% 8,22% 11,91% 18,34% 28,51%
Vinstmarginal 52,76% 193,01% 15,90% 45,74% 37,27% 44,16% 48,65% 63,52% 72,91% 85,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 302,76% 793,67% 371,77% 276,02% 352,30% 354,99% 201,02% 81,41% 89,82% 113,05%
Soliditet 95,96% 96,16% 96,62% 95,36% 94,84% 95,37% 91,36% 91,49% 94,16% 91,05%
Kassalikviditet 1 801,72% 3 967,02% 3 949,23% 2 962,82% 2 246,73% 2 511,49% 667,19% 348,39% 652,70% 549,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...