Visa allt om KAJAK Konsult AB
Visa allt om KAJAK Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 210 690 708 686 716 730 596 689 837 663
Övrig omsättning - - 34 - - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 362 283 314 181 249 82 114 137 327
Resultat efter finansnetto -390 363 283 314 183 251 236 156 109 359
Årets resultat -402 314 219 172 133 136 206 80 59 267
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 838 1 279 1 279 829 829 829 900 611 619 760
Omsättningstillgångar 446 623 423 882 541 627 622 713 681 645
Tillgångar 1 285 1 902 1 702 1 711 1 370 1 456 1 522 1 324 1 300 1 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 971 1 472 1 258 1 038 966 933 897 791 811 752
Obeskattade reserver 143 143 184 184 105 105 41 41 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 287 260 489 299 418 584 492 490 654
Skulder och eget kapital 1 285 1 902 1 702 1 711 1 370 1 456 1 522 1 324 1 300 1 406
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 199 264 267 377 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 97 176 122 258 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 18 72 111 93 136 118 129 135 163 74
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 100 100 100 100 100 0
Omsättning 210 690 742 686 716 742 596 689 837 663
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 690 708 686 716 730 596 689 837 663
Personalkostnader per anställd (tkr) - 169 287 215 393 317 393 402 544 175
Rörelseresultat, EBITDA 51 362 283 314 181 249 84 122 149 340
Nettoomsättningförändring -69,57% -2,54% 3,21% -4,19% -1,92% 22,48% -13,50% -17,68% 26,24% -%
Du Pont-modellen 3,97% 19,03% 16,63% 18,41% 13,36% 17,31% 15,57% 11,93% 13,31% 25,68%
Vinstmarginal 24,29% 52,46% 39,97% 45,92% 25,56% 34,52% 39,77% 22,93% 20,67% 54,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,08% 99,50% 98,98% 99,40% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,48% 48,70% 23,02% 57,29% 33,80% 28,63% 6,38% 32,08% 22,82% -1,36%
Soliditet 84,24% 83,26% 82,35% 68,59% 76,16% 69,39% 60,92% 61,97% 62,38% 53,49%
Kassalikviditet 259,30% 217,07% 162,69% 180,37% 180,94% 150,00% 106,51% 144,92% 138,98% 98,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...